Един детски учител каза: „Децата споделят същите проблеми като възрастните. Няма малки проблеми, просто има малки хора, които се опитват да разрешат големите неща, които не разбират. А проблемите пораждат стрес.“

Детският стрес е нещо нормално във всички културни и социо-икономически групи. Никой не може да избяга от него.

Причини за детския стрес

Като възрастни имаме склонността да виждаме света на децата като щастлив и безгрижен. Все пак за какво могат да се тревожат малките? Ето няколко неща, които могат да породят стрес:

1. Тероризъм

След атаките на 11 септември, 2001 година нашият свят се промени. Дори и тези, които не бяха директно засегнати от трагедията, гледаха репортажи и разтърсващи кадри по телевизията.

Когато децата чуят за тероризъм, те се притесняват и тревожат за своите семейства, родители, приятели и за дома си, а това поражда стрес.

2. Болест или смърт на член от семейството или приятел

Често детето може да откаже да пусне родителя си да си тръгне от страх, че той може да не се върне.

3. Развод или раздяла в семейството

Дори и когато родителите на приятел се разделят, детето може да се страхува, че това може да се случи и на неговите родители.

4. Фобии и страхове от определени предмети или места

Как може да се намали стреса при децата

Как могат родителите и учителите да помогнат на децата да се отърват и да се справят по-лесно със стреса? Просто да бъдат до тях. Да прекарват време в говорене с детето. Трябва детето да знае, че то е важно нещо в живота на родители си. Други начини за това могат да бъдат следните.

1. Да подобрите самооценката на детето си

Децата, които се чувстват добре със себе си и имат добра самооценка се справят по-лесно и по-бързо с тревожността и стреса.

2. Осигуряване на подходяща храна и достатъчно почивка

Хранителна диета, пълна с разнообразие от прясно месо, плодове, зеленчуци, мляко и зърнени храни изгражда здраво тяло, което действа като броня срещу притесненията и тревогите.

Достатъчното почивка и отдих е важна от гледна точка на това как децата се справят със стреса и напрежението през деня.

3. Намаляване или премахване на заданията и дейностите след училище

Често децата са натоварени с голям брой извънучилищни дейности. Тези неща отнемат време от това „просто да бъдеш дете“.

4. Намиране на начини да успокоим детето

Използвайте по-нисък тон, питайте как можете да помогнете с някаква трудност или проблем. Поканете децата да се събират на групички, когато стане време за разказване на истории. Групирайте децата по двойки като съчетаете по-активните с по-спокойни и инертни.

5. Предвиждане на ситуациите, в които може да възникне стрес

Подгответе детето си, ако предстои час при лекаря или зъболекаря. Поговорете относно това какво може да се случи по време на прегледа.

6. Употреба на литература, за да се намали стресът

Книгите са естествен и удобен начин да се видят дадени личности в стресиращи ситуации и как те се справят с тях. Трябва да разберете, че стресът в определена степен е нещо нормално. Обяснете на детето си, че няма проблем да изпитва гняв, страх или да се чувства самотно.

Тези и други практики биха помогнали на вас и вашето дете в борбата със стреса и негативните емоции.