Правителството одобри въвеждането на промени в Закона за движение по пътищата. Те са свързани с изменения и допълнения свързани с възрастта за получаване на шофьорска книжка и размера на налаганите наказания за някои нарушения.

Основната цел, с която се налагат тези промени е да се повиши безопасността на движението по пътищата и да се намали броя на загиналите и ранените при пътнотранспортни произшествия. Смята се, че предвидените изменения и допълнения ще доведат до увеличаване на превантивния ефект, подобряване на ефективността от контролната дейност, ограничаване на усещането за безнаказаност за нарушителите на правилата за движение.

В законопроекта са предвидени следните основни изменения и допълнения

Ще бъдат посочени подробно стойностите на максимално разрешената скорост за движение по пътищата в населените места, извън тях, по автомагистралите и по скоростните пътища за различни категории моторни превозни средства.

Ще бъдат въведени и нормативни изисквания и регламентация на нарушения на средната скорост. Място на извършеното нарушение ще се счита участъка от пътя, за който е установено.

Някои от мерките за ограничаване на скоростта в населените места предвиждат въвеждането на регламентирани зони в рамките, на които да важи едно и също ограничение на скоростта от 30 км/ч на всички превозни средства.

Към отговорните лица за строителните дейности на пътя се предвиждат определени задължения, с оглед на подобряване на организацията на движението по пътищата. Те имат отговорност за отстраняване на временни пътни знаци, замяна на увредени знаци, предпазни съоръжения, почистване на пътното платно и други.

17-годишни водачи ще могат да шофират с придружител

Предлага се да се въведе изменения свързани с възрастта за получаване на шофьорска книжка. Обсъжда се даването на право на 17-годишни лица да могат да шофират с придружител. Ако това предложение бъде прието младите шофьори ще могат да управляват МПС само с възрастен придружител до навършване на 18 години.

Допълнително изискване ще бъде вписано и във връзка с оборудването на превозните средства с пожарогасители.

Ще се създадат условия за облекчаване на административната тежест върху гражданите и бизнеса с регламентирането на законово ниво на всички случаи за прекратяване на регистрацията на регистрирано ППС.

Предвиждат се и нови административни мерки при нарушения, за които е предвидено наказание лишаване от право на управление на МПС. Това включва временно отнемане на СУМПС за всички случаи, за които законодателят е предвидил такова наказание. Предложена е промяна в размера на налаганите наказания, която е по отношение на лишените от право на управление и наказанието с глоба.