Въвеждането на зона в София, в която максималната скорост за движение да е 30км/ч се обсъжда от много време. Подобни зони са въведени в много Европейски градове с цел да се намалят пътните инциденти.

Промените ще бъдат регламентирани в Закона за движение по пътищата. Основното правило в Зона 30 е, че пешеходеца винаги е с предимство пред останалите участници в движението.

Тези мерки се въвеждат след направени проучвания, които показват, че след сблъсък с 30км/ч фаталният изход е много по-малко вероятен. Това би намалило драстично пътните инциденти в градовете и особено тези със смъртни случаи. При скорост 30км/ч спирачния път е 18 метра, а при 50 км/ч той достига до 40 метра.

Това са част от основните мотиви, с които МВР защити предложението за въвеждане на зона с ограничение до 30 км/ч. Проектът преминава през обществено обсъждане, където ще се нанесат бележки по него, а след това ще влезе и за обсъждане в парламента.

Предвижда се новото ограничение да влезе в сила и в други градове, ако има наличието на повече жертви на пътни инциденти на територията на града отколкото извън нея.

Данните за 2022 година показват, че броя на инцидентите в градовете са почти два пъти повече от тези в извън населените места. За 2022 година има регистрирани 4184 тежки катастрофи в населени места и 2425 в извън населените райони.

От повече от 10 години се говори за въвеждането на Зона 30 и в България по примера на много Европейски градове. Това, което спираше въвеждането ѝ до сега е липсата на нормативна уредба и стандарти за изграждането ѝ.

Какви правила действат в Зона 30

В столицата вече има една зона, в която ограничението е 30км/в, но то важи само до следващия светофар. Това е кръстовището на булевардите „Прага”, „Пенчо Славейков”, „Витоша” и „Скобелев”.

Правилата, които действат в тази зона са следните:

  • Максималната разрешена скорост за движение за всички превозни средства е 30км/ч;
  • Предимството винаги е за пешеходците пред останалите участници в движението;
  • Паркирането е разрешено само на специално обособени места за тази цел;
  • При напускане на Зона 30 по друг път шофьорите трябва да пропуснат първо тези автомобили, които се движат по друг път.

Освен за намаляване на пътните инциденти, въвеждането на повече подобни зони ще изиграе положителна роля за намаляването на шумовото замърсяване и отделянето на вредни емисии.

Зона 30 е въведена в много Европейски столици, които ни показват предимствата от подобни зони за успокоение на движението по пътищата на най-населените градове.