Промени в закона предвиждат младежи до 18 години да могат да бъдат навън след 22 часа само с декларация от родител. С тази промяна се очаква непълнолетните да могат да влизат в заведения, кина, търговски обекти и театри след 22 часа единствено при предоставяне на декларация с подпис на родителя.

В някои общини от страната са въведени вече подобни мерки, но чрез промяната в закона те ще започнат да важат на национално ниво.

Друга мярка, която е свързана със същия закон предвижда всички тийнейджъри между 14 и 18 години да бъдат с пълнолетен придружител, който трябва да представи писмено позволение да е с младежа.

Декларацията ще е документ, който съдържа личните данни на родителя, на детето и на придружителя.

Предвиждат се глоби за родителите на децата и собствениците на обекти, които са допуснали непълнолетните след определения час. За родителите глобата ще е в размер между 300 и 500 лв, а за собствениците на заведения или други търговски обекти между 2000 и 5000 лв.

Кой ще прави проверка на декларациите – ресторантьори поискаха повече разяснения

От ресторантьорския бранш поискаха да се разясни кой ще отговаря за проверка на декларациите. Представители посочиха, че държавата ги нагърбва със задължението да проверяват декларациите на непълнолетните деца и да играят ролята на полицаи.

От Агенция закрила на детето заявиха, че декларациите ще бъдат проверявани само от полицаи при проверка в заведението. Задължението на собствениците на обекти ще трябва да проверяват на входа дали въобще младежите имат декларация.

От друг орган „Контрол по правата на детето“ съобщиха, че охраната на съответния обект няма да има ангажимент да съхранява декларациите. Документът трябва да бъде носен от пълнолетното лице, което има роля на придружител на детето.

Предстои подготовка на документа, който трябва да се попълва от родителите. След това декларацията ще бъде достъпна онлайн. Попълването на този документ ще има ролята на гаранция, че родителя знае и дава своето съгласие пълнолетното лице да бъде придружител на детето му.

Атанас Димитров от Българската хотелиерска асоциация коментира, че за пореден път се въвежда представянето на излишни документи, които лесно могат да бъдат фалшифицирани. По неговите от бранша не са против осигуряването на допълнителни мерки за сигурността на децата, но не подкрепят излишното бюрократизиране на ресторантьорската дейност.

В настоящия момент има закон, който забранява присъствието на непълнолетни лица в питейни заведения след 22 часа. Според Атанас Димитров въвеждането на промените в закона няма да даде желания резултат.