Как да помогнем на децата да си създадат здравословни емоционални сценарии – учителите през ранната детска възраст могат да възпитат в децата способността да изразяват своите гневни емоции по неагресивен начин като им помогнат да развият и придобият полезни емоционални сценарии.

Това е стратегия, която трябва да бъде съобразена с възрастта на всички малки деца, не само на тези с агресивно поведение. Някои деца се нуждаят от индивидуална насока и грижа, за да могат да започнат да пренаписват своите емоционални сценарии.

Дори и когато това стане факт, учителите трябва да припомнят на децата от време на време за новия начин на поведение и мислене. Защо ли? Паметта на децата се развива през ранното детство, но те може все още да помнят неприятния начин, по който са откликвали на гнева в миналото.

Така те може да се върнат към старите си навици и реакции, при все, че учителят е посветил време и внимание, за да работи заедно с тях с цел развиването на нови сценарии на поведение.

Ето и някои стратегии, с които можете да помогнете на децата да развият здравословни емоционални сценарии за израз на гнева им.

Отправяйте позитивни послания

Адресирайте полезни съобщения към децата относно чувствата и изразяването на гнева в годините на ранното им детство в класната стая – тонът ви в класната стая и обучението на децата трябва да носи четири важни послания за децата.

Първо, напълно нормално и естествено е от време на време човек да се чувства ядосан или гневен. Второ, никой в класа няма да се присмива, да игнорира и пренебрегва или да се сърди на деца, които са ядосани.

Трето, не може и не е редно да се изразява гняв по начин, по който се нараняват други хора, животни, предмети и пр. Четвърто, ние сме тук, за да ви помогнем да създадете емоционален климат, който е безопасен и не кара детето, което изпитва гняв, да се чувства засрамено или унижено.

Научете малките деца как да използват думи, за да изразят гнева си

Децата имат нужда от директни напътствия как да използват думи, за да дадат израз на гнева си. Много от нашите деца наблюдават как родителите си говорят за гнева по безполезен начин.

Родителите, например, директно отправят заплаха към провокатора без дори да поговорят за това или да използват вербален етикет за обозначаване на гневните емоции. Така децата не могат да усвоят това.

Обяснете разликата между това да бъдат малко или много ядосани

След като помогнете на децата да разберат, че те имат чувство и че това чувство си има име, научете ги, че чувствата имат скала и обхват. Например: „Този шофьор на автобуса бе малко ядосан, когато закъсняхме.”

Или „Този човек бе много, много ядосан, защото някой бе стъпкал цветята му.” Като обсъждате различните нива на дадена емоция или чувство, ще помогнете на децата да могат да изразяват своя гняв устно.

Обяснете какво представлява гнева и гневните чувства

Също така поощрявайте гневните деца да говорят за ситуациите, които са ги ядосали. Така децата ще могат да осъзнаят гнева си и когато разговаряте с тях, те ще получат обяснение за своите чувства.

Също така те ще могат да ви разкажат какво ги е накарало да се ядосат. В процеса на разговор ще можете да водите детето през процеса на справяне и овладяване на гнева като му помагате да осъзнава все повече и повече и да категоризира гнева си.

Така ще можете да изготвите заедно план, който да му помогне да премине от ситуация на яд към по-рационална такава.