Партиите и коалициите, които искат да участват в парламентарните избори и тези за членове на Европейския парламент трябва да подадат заявление до днес в 17 часа.

ЦИК започна да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите насрочени за 9 юни 2024 година. Изисква се към заявлението да са представени списък с имена, единен граждански номер и подписи на не по-малко от 2500 избиратели, които подкрепят регистрацията.

Ако партията или коалицията заяви участие и в двата вида избори, може да се представи един списък, който съдържа имената, единния граждански номер и подписите на не по-малко от 2500 избиратели. Условието е те да са български граждани, които имат избирателни права да гласуват в изборите 2 в 1.

Граждани на друга държава членка на ЕС може да са избиратели и подкрепят регистрация на партия за участие в изборите за членове на Европейския парламент. Условието е те са посочат в списъците имена, личен номер, номер на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него.

От 25 април Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети. Това се включва в процедурата по издигане на независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България. Обявен е краен срок за приемане на документи до 29 април.

Колко партии са подали заявления до сега

До момента, малко преди изтичане на крайния срок, десет партии и осем коалиции са подали документи за регистрация за участие в изборите. От подадените до момента кандидатури са регистрирани пет партии и две коалиции. Всички от тях са подали документи за регистрация и в двата вида избори.

Тази информация беше съобщена от заместник-председателя на ЦИК Росица Матева на проведен брифинг във връзка с подготовката на изборите, които са насрочени за 9 юни.

Вчера започна подаването на заявления за гласуване в чужбина

Българските граждани, които живеят в чужбина могат да подадат заявление за гласуване извън територията на страната до 14 май. Заявлението се подава електронно и позволява на избирателите, които не пребивават в страната на 9 юни да упражнят правото си на вот.

Българските граждани могат да подадат заявление за гласуване за двата вида избори – за европарламент и Народно събрание. Заявлението може да бъде подадено по няколко начина: подписано саморъчно и подадено лично в консулството или посолството на държавата, изпратено с писмо по пощата или подадено електронно чрез сайта на Централната избирателна комисия.