На 7 юни, 15:00 ч. ще бъде отпразнувана 60-годишнината от годината на основаването на Института по електроника „Акад. Емил Джаков“ на Българската академия на науките. Празникът ще бъде отбелязан тържествено в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН (ул. „15-и ноември“ 1), където се очаква да се връчат награди в 4 предварително обявени категории, а именно:

  • Награда за най-добро научно постижение;
  • Награда за най-добро научно-приложно постижение;
  • Награда за най-добър млад учен;
  • Награда за най-успешен научен проект.

Призовете ще бъдат тържествено предоставени от директора на академията доц. Татяна Куцарова, която ще отбележи и най-значимите постижения на Института по електроника.

Повече за института по електроника на БАН

Той е основан през 1963 г. като продължение на Физическия институт на БАН от акад. Емил Джаков, който е директор на института до кончината си. Дотогава дейността в научната сфера е била упражнявана в рамките на секция по физическа и приложна електроника, която също е била оглавявана от акад. Джаков.

От основаването му до днес институтът създава едни от най-значимите за страната произведения на електрониката.

Дело на творческата дейност на специалистите в него са първите български лазер, плазмотрон, микроканален електрооптичен преобразувател, свръх-високовакуумна помпа, Джозефсоновски преходи и SQUID, преносим микровълнов влагомер, параметричен микровълнов усилвател, оптически магнитометър, инсталации за електронна литография, електронно-лъчево топене и рафиниране на метали и за електронно-лъчево заваряване.

Това е само малка част от приноса на института. Към него можем да добавим и разработките на съвременни електронно-лъчеви, плазмени и лазерни технологии, както и иновативни газови сензори, методи за формиране на наноструктурирани материали и пр.

Тази година отбелязваме и 115 г. от раждането на акад. Емил Джаков, който остави значимо наследство в областта на физическата и приложната електроника.