Министър-председателят Бойко Борисов и премиерът на Йордания Омар Раззаз се срещнаха, като резултат от което беше подписан Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Хашемитското кралство Йордания за сътрудничество в областта на туризма.

От наша страна присъстваха и министърът на туризма Николина Ангелкова и министърът на културата Боил Банов, а от страна на домакините - министърът на туризма и археологическото наследство на Хашемитско кралство Йордания Маджд Шуейке.

Подписаният меморандум е отличен пример за продължаващото и непрестанно развиващо се сътрудничество между двете страни в областта на в културния и туристическия обмен между двете държави.

Ще си си сътрудничим не само в областта на културата и туризма

Във вече подписания документ се отразява в пълна степен готовността на България и Йордания да засилят и подобрят приятелските си отношения, като по този начин се подобри и икономическото развитие и растежа на туристическия потенциал, както и опазване на културното наследство.

Постигнато беше съгласие двете страни да насърчават съвместното си сътрудничество в различни видове туризъм с най-голям потенциал.

Обърнато беше внимание и на бъдещия проект, който има за цел да популяризира ролята на културното наследство сред подрастващите.

Сред основните видове туризъм, споменати като акцент в документа, са културният, фестивалният, селският, кулинарният и други.

Предвижда се и партньорство в опазване на културното наследство, което ще се изрази в съвместни проекти заедно с „Петра Нешънъл Тръст“.

Страните ни ще се подкрепят и ще участват заедно на изложения

Страната и Йордания ще обменят информация за организиране и участие в различни международни събития, популяризиращи съответните туристически продукти, както и в мащабни културни мероприятия.

Ще се работи интензивно за развиване на контактите, които ще позволят развитието на туристическата инфраструктура и в обмена на добри практики, които могат да увеличат взаимния поток на туристи.

Премиерът Бойко Борисов увери, че целият потенциал на бъдещото сътрудничество межди страните ни ще бъде използван в сфери като образованието, иновациите, високите технологии, сигурността, опазването на исторически и културни ценности.