Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева присъства на 15-тото юбилейно ,,Национално животновъдно изложение Сливен 2019”, което се провежда в с. Мечкарево.

В речта си по време на откриването тя заяви, че до края на календарната година българските земеделски производители ще получат над 1 млрд. лева.

В тази сума влизат и плащанията по схемите за директни плащания, както и очакваните плащания по инвестиционните мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.)“.

Министър Танева уточни, че е планирано на 18 октомври Държавен фонд „Земеделие“ да започне плащанията по Националната преходна помощ за говеда, овце-майки и кози-майки, които не са под селекционен контрол.

През идния месец ноември ще бъдат изплатени всички средства по програмата de minimis, както и държавната помощ за зимните пръскания, чиито прием е отворен и към този момент.

Няма да има забавяне в плащанията

В началото на декември ще започне изплащането на всички схеми по обвързаната подкрепа за животни на 100%, допълни министърът.

Едва след това ще започнат и най-големите плащания за всички земеделски производители, а именно по Схемата за единно плащане на площ.

Десислава Танева увери, че всички плащания ще се извършват по график и стопаните няма да чакат парите.

Наред с това министърът на земеделието подчерта, че е планирано за първи път до 20 декември да се изплатят средствата по мярка 13.1 "Компенсационни плащания в планински райони" – НР 1 и НР 2.

Всеки момент първият SWOT анализ трябва да е готов

На събитието Танева подчерта, че всеки момент предстои финализирането на изготвяния в момента първи SWOT анализ, а до края на годината ще бъдат представени другите два.

За да стане това възможно да се включили не малко браншови организации и Танева им благодари за отличната комуникация и предложенията, с които са се включили.

Министърът на земеделието приветства участниците в Изложението и подчерта, че това е празник за българското елитно животновъдство.

На събитието присъстваше и премиерът Бойко Борисов, който разгледа изложението и говори с участниците на различни теми.

На изложението се представят над 600 селскостопански животни, демонстриращи богатото биологичното разнообразие на страната ни и достиженията на селекцията, провеждана от развъдните организации в областта на говедовъдството, овцевъдството, козевъдството и коневъдството.

Традиционно то се организира с подкрепата на Министерство на земеделието, храните и горите и Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.