Днес ВСС разглежда ключови документи във връзка с искането за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор. Това се наложи заради обвинения за тежки нарушения на служебните задължения от страна на Иван Гешев.

Висшият съдебен съвет ще вземе решение дали обвиненията са основателни. Документацията по случая беше внесена от представители на Прокурорската колегия. Един от мотивите, по който се водят дебати е участието на израелски експерт в разследването на взрива на колата на Гешев, който се случи на 1 май.

Като част от разследването е предвидено изслушване на Борислав Сарафов, който води следствието срещу главния прокурор.

Отговорът на Гешев по първото предложение за отстраняването му

Все още настоящият главен прокурор изпрати становище до ВСС. По първото искане за неговото отстраняване Иван Гешев е изпратил становище, в което се отбелязва, че не е нарушил задълженията си и не е упражнил вмешателство в разследването на организираният срещу него атентат. Той отбелязва като причина за това, че на 1 май функция на главен прокурор е заемал Борислав Сарафов.

Като доказателство е приложена заповедта, в която се казва кой ще изпълнява ролята на заместник на Гешев докато той има поредица командировки между 25 април и 17 май.

Освен на това, че не е изпълнявал функциите на главен прокурор, Гешев се позовава на това, че той има ролята на пострадало лице. Той още отбелязва, че веднага след инцидента прекратява командировката си и възлага на друг заместник да изпълнява функциите на главен прокурор по това разследване и по други прокурорски проверки, към които има отношение.

Гешев включи в становището си и точка, в която посочва, че израелският експерт не е допусна до действиетелното разследване и неговото мнение не е част от разследването. Това беше съобщено от СГП.

Второто обвинение свързано с прекратяването на мандата на Гешев

Второто предложение във връзка с отстраняване на главния прокурор е свързано със сигнал подаден от Борислав Сарафов, който твърди, че Гешев тайно е записал разговор с члена на ВСС Йордан Стоев. След това се твърди, че този запис е бил разпространен на среща със заместниците на Гешев на 15 май.

Това действие според Сарафов се смята за уронване на престижа на съдебната власт и трябва да бъде наказано с предсрочно освобождаване на главния прокурор от длъжност.

Какво следва

За да се осъществи предсрочното прекратяване на мандата на главния прокурор е необходимо съгласието на поне 17 души от 23-мата членове на ВСС. След като това съгласие бъде постигнато ВСС трябва да предложи на президента Румен Радев да подпише указ, с който официално да се извърши освобождаването на Гешев от длъжност.