От сайта на МРРБ става ясно, че предстои въвеждането на 8 нови пътни знака, които ще указват и предупреждават за различни неща. Новите табели ще сигнализират за наличие на зарядни станции за електромобили, както и за навлизане в платени пътни участъци.

Изцяло нови знаци ще указват за важни събития

Предвидено е да има и табели за задръствания, настъпило ПТП или намалена видимост. С напълно нови пътни знаци ще бъдат обозначени и платените участъци от републиканската пътна мрежа, чието използване изисква закупуване на винетка или заплащане на тол такса.

Новите пътни знаци са включени в изготвения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. Тя беше публикувана на сайта на министерството и отворена за обсъждане заедно с всички останали отговорни институции.

В проекта е предложено да се въведат три изцяло нови знака от група „А“. тяхната цел ще е да сигнализират в жълт цвят за редица опасности и ще се използват само временно.

Знак А 41 - „Образувано задръстване“, ще се използва в случаите, когато се е образувало задръстване, което водачите биха могли да не забележат своевременно.

Знак А 42 - „Намалена видимост“, ще се използва за сигнализиране на пътни участъци, в които видимостта е намалена поради мъгла, дъжд, снеговалеж, задимяване, запрашаване или други подобни условия.

 Знак А 43 - „Настъпило пътнотранспортно произшествие“ ще влиза в употреба когато има настъпил ПТП, който може да създаден предпоставки за опасност или затрудняване на движението.

Нови пътни знаци

Описаните нови знаци ще се изписват на информационните табла от интелигентните транспортни системи, свързани с управлението на движението.

Нови табели и за тол системата

Предвидени са и нови пътни знаци за тези участъци от републиканската пътна мрежа, за чието ползване ще се налага заплащането на винетки или таксите за тол системата.

Знак Д 25.1 ще предупреждава водачите, че за използването на пътя се изисква платена винетна или тол такса, а знак Д25.2  ще указва само за задължителната тол такса.

Пътни знаци за винетки и тол такси

Тези знаци ще бъдат поставени на местата, на които ще се извършва плащането на таксите.

Указания и за зарядните станция на електромобилите

Нови табели ще указват наличието и на зарядни станции за електрически превозни средства и станции за зареждане на автомобили с водород.

Нов знак – Д 26 ще указва местата за паркиране на автомобилите, които се задвижват на ток.

Пътен знак за електромобили