След проведена обществена поръчка "Булгартрансгаз" ЕАД подписа договор с ДЗЗД "Ферощал Балкангаз" за инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на компресорни станции "Расово" и "Нова Провадия", става ясно от сайта на Министерство на енергетиката.

След изграждането ще се повиши налягането по трасето на инфраструктурата от турско-българска до българо-сръбска граница - "Балкански поток".

Благодарение на този проект ще се осигури и необходимата инфраструктура за реализацията на концепцията за европейски газоразпределителен център "Балкан" в България.

Ще се повиши сигурността на доставките на газ

Благодарение на разширяването на газопреносната мрежа на територията на страна ще се повиши сигурността на доставките на природен газ от различни източници.

По този начин ще се появят и всички необходими предпоставки за засилване на конкуренцията на пазара.

Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов заяви, че участието на различни международни компании ще гарантира реализацията на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура и то в сроковете, които са предвидени.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви: „С днешното подписване се доближаваме до изпълнението на актуализираната Енергийна стратегия на Република България“.

Тя подчерта, че правителството стои твърдо зад проектите за изграждане на необходимата инфраструктура и газова борса, които ще осигурят диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ в региона.

Общата стойност на договора е за над 350 милиона лева, като сумата е без ДДС

ДЗЗД "Ферощал Балкангаз" е обединение от две български и една чужда компании, сред които са Ферощал Индустрианлаген ГмбХ – Германия, "Главболгарстрой" АД и "Главболгарстрой Интернешънъл" АД.

Като подизпълнители на обединението са посочени Солар Търбайнс Юръп С.А. - Белгия, "Турбо Машина България" ЕООД и "Химкомплект Инженеринг" АД.

Предвидено е компресорна станция "Нова Провадия" да бъде разположена в района на с. Ветрино, община Ветрино, област Варна и да се оборудва с четири газотурбокомпресорни агрегата с мощност от по 10 MW всеки.

Компресорна станция "Расово" ще се намира в землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана и ще се оборудва с три газотурбокомпресорни агрегата с мощност от по 12 MW всеки.

Предвидените компресорни агрегати и за двете станции са най-ново поколение, производство на американската компания Solar Turbines, която е лидер в сектора.

Те ще бъдат снабдени с ниско емисионни горивни камери, отговарящи на изискванията на най-високите екологични стандарти.