Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев участва в среща от кръга "Masterclass Work 4.0", която се проведе в Икономическия университет във Варна.

В речта си пред присъстващите той обърна внимание на важността на обучението и придобиването на дигитални умения за кодиране и моделиране.

Това според него е отговор на съвременните предизвикателства и така днешните ученици ще могат да влязат на пазара на труда подготвени и да са конкурентоспособни през следващите десетилетия.

Министърът подчерта, че нивото на подготовка на учениците ще се отрази пряко и на бъдещото развитие на страната ни.

Основна тема на дискусията, в която той взе участие, са предизвикателствата, които налага дигитализацията пред пазара на труда.

Тук специално умение се обърна и на новите професии, които възникват, както и на адаптацията на младите хора към бързо променящите се изисквания.

Създава се изцяло нова обучителна платформа

По думите на министър Вълчев предстои изграждането на електронна платформа със свободен достъп, чрез която се цели учители да представят учебния материал по иновативен начин.

Изработването на платформата е предвидено да се случи в рамките на проект "Образование за утрешния ден", който предстои да бъде одобрен по оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Учителите ще правят електронни уроци срещу допълнително заплащане

Предвидено е учителите, които разработват уроци, както и интерактивни материали и видео клипове да получават допълнително заплащане за труда си.

За да могат учителите да се справят с тази задача ще се проведат различни обучения, които да им дадат компетенциите как да се справят с нея.

В рамките на същия проект ще бъдат финансирани и дейности по интереси в областта на дигиталната креативност, кодиране и моделиране, поясни министърът. Обучението по този начин трябва да започне още от началния обучителен курс на децата.

По думите на министър Вълчев през следващите години настоящите ученици ще сменят различни работни места и позиции, поради което се нуждаят от гъвкавост и база от знания и умения, които да им позволят да са конкурентни на пазара на труда.

Лидерът на КНСБ Пламен Димитров, който също участва във форума заяви, че в областта на образованието се полагат огромни усилия.

Той обърна и внимание на факта, че основно предизвикателство остава промяната на изискванията към сегашните работещи.