България и Германия ще си сътрудничат в намирането на зелени практики и тяхното прилагане в практиката.

Това се постигна като договорка, след срещата между заместник-министъра на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева и Йоахим Руквид, президент на Асоциацията на германските фермери и президент на европейската фермерска организация КОПА.

По време на проведената среща, зам.-министър Кръстева подчерта, че в бъдещата Обща селскостопанска политика се акцентира върху опазването на околната среда.

При нормативната уредба, която действа към настоящия момент, зелените плащания влизат в така наречената условност за получаване на директни плащания и следва новите еко схеми да надграждат сегашното ниво.

Кръстева и Руквид единодушно се съгласиха, че новите зелени изисквания не трябва да причиняват затруднения на фермерите.

Наред с това, за да се наложат по-лесно те трябва да са атрактивни и лесни за въвеждане.

Новите правила не трябва да притесняват земеделците

Предложението на Европейската комисия, което касае новите екологични изисквания и практики, е направено по леко объркващ начин и се налага разяснителна кампания.

Всичко, което е планирано в тази насока е със задължителен характер за всяка страна-членка, но с доброволен за отделните земеделски стопани.

Вергиния Кръстева изтъкна и важността от запазване на преходната национална помощ след 2020 г. и увеличаване на бюджета за обвързана подкрепа, като по този начин ще се поддържа стабилност в подкрепата на земеделските стопани.

Йоахим Руквид се съгласи, че е повече от наложително да се запази периодът от 2 години, през които се действат старите правила и схеми.

Обменяме опит и добри практики

Зам.- министърът проведе среща и с Герхард Шветйе, президент на Селскостопанската камара на Федерална провинция Долна Саксония в гр. Хановер, Германия. Двамата се договориха за обмен на опит в областта на селското стопанство.

Заместник-министър Кръстева заяви, че на прага на новата Обща селскостопанска политика е повече от наложително да се подобри не само трансферът на знания, но и на опит и добри практики от различните земеделци и държави.

По думите на Кръстева България и Германия имат много допирни точки в областта на земеделието, които могат да се допълнят и обогатят.

От своя страна Герхард Шветйе използва случая да разкаже малко повече за структурата и функциите на Земеделската камара и изрази готовност за съвместна работа.