Служебният кабинет „Главчев“ встъпи на влас в началото на април месец и освен да организира предсрочните парламентарни избори, предприе и много други важни дейности. Служебното правителство е внесло общо 14 законопроекта в рамките на мандата си.

Законопроект за влизане в еврозоната

Някои от тях включват ключови стъпки за приемане на еврото, промени относно пътната безопасност и мерки за облекчаване на бизнеса. През месец юли Министерския съвет одобри и внесе в парламента закона за въвеждане на еврото в Република България. Присъединяването на България към еврозоната беше един от основните приоритети на служебния кабинет, а приемането на закона за въвеждане на еврото е с огромно значение за практическата подготовка за присъединяване на страната ни към еврозоната.

Колкото по-скоро бъде прие този закон, толкова по-голяма предвидимост ще бъде дадена на гражданите, бизнеса и администрацията по отношение на техническите аспекти. Приемането на закона за въвеждане на еврото в България ще помогне за готовността на страната ни да стене пълноправен член на еврозоната. Така България ще получи глас при формирането на всички главни решения.

Промени в Закона за движение по пътищата

Служебното правителство направи предложения за важни промени свързани с намаляването на максимално разрешената скорост от 140 на 130 км/ч. Предвижда се да бъдат използвани камери на ТОЛ за следенето на спазванията на ограниченията на скоростта в бъдеще. С въвеждането на закона се предвижда да се регламентира и конкретно задължение към стопаните на пътя, за да се подобри организацията на движението след строително-ремонтни дейности.

Промени в Закона за Националната система за спешни повиквания

Предложенията предвиждат въвеждането на нови комуникационни методи за предаване на информация към спешния телефон. Целта е да се осигури качествена услуга за оказване на съдействие на гражданите при необходимост по европейски стандарт. Услугата ще е в съответствие на развитието на новите технологии. Това ще осигури и по-лесен и равностоен достъп на хората с увреждания. Новата система ще помогне за преодоляване на пречките в комуникацията между центровете на 112, службите за спешно реагиране и екипите на място.

Предложени промени в Търговския закон

Една от засегнатите от промените страни е създаването на бърза ликвидация на дружествата. Предвижда се по този начин да се облекчат редът и условията за прекратяване на бизнеса, най-вече на малки и микро предприятия.

Условията за започване и прекратяване на бизнеса са сред най-важните за насърчаване на инвестициите у нас.

Паралелно с изброените законопроекти тече и подготовката за „Закона за вечния длъжник“, което касае физическите лица.