В плановете на Столична община за следващата година е залегнало значително увеличение на всички дейности по почистването.

В план-сметките за 2020 година са предвидени 217 166 644 лв., което е 5,4% повече от средствата за тази година, като наред с това не се планира увеличение на такса "смет".

Всичко това съобщи на пресконференция зам.-кметът по екология Йоана Христова, която представи план-сметката за почистването на града за догодина.

Общата сума за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депа или други съоръжения за обезвреждане, която е планирана, е 67 млн. лв. – това е с 6,35% повече спрямо средствата за тази дейност през тази година.

Повече пари по различни пера в почистването

Основните усилия на общината ще са насочени към поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, като за това са предвидени 85.2 милиона лева.

От тях 36.5 милиона лева са за изпълнение на оперативните планове за лятно улично почистване по видове дейности съгласно договорите с изпълнителите.

Остава задължителното миене 4 пъти годишно

За машинно миене чрез автоцистерна с маркуч е планирано 4 пъти годишно да се мият улиците с масов градски транспорт, улиците с обществено значение и вътрешно квартални улици, велоалеи, и места за обществено ползване – общо 76 653 дка, и чрез автоцистерна с дюзи с кратност 24 пъти годишно да бъдат измити всички улици – още 290 390 дка.

Според така зададените параметри площите за машинно миене се увеличават с 83%, което ще спомогне за намаляване на праховите частици на територията на целия град.

Планира се да бъдат изметени машинно 359 027 дка улични платна и площади, което е със 7% повече от 2019 г., като това ще се случи около 22 пъти в рамките на цялата година.

Христова обеща да се обърне значително по-голямо внимание на кварталите и всички малки квартални улици.

Средствата от общината за поддръжката на междублоковите пространства се увеличават с 200 хил. лв. и така общата сума за поддръжка става 8.2 милиона лева.

Ръст на финансирането ще се усети и при специализираните звена в районите, които извършват косене и почистване, като се запазва децентрализацията на дейностите и интензитета на поддържане на междублоковите пространства.