Проект на Министерство на образованието и науката предвижда освобождаване от такси за обучение на всички студенти от българската диаспора в Албания, Косово, Молдова, Северна Македония, Украйна и Сърбия, които са приети по актове на МС в български държавни висши училища.

Това е регламентирано в изготвения проект, който ще се отрази в различи промени в 4 различни нормативни акта.

Към настоящия момент студентите с този статут заплащат такса за обучението си като българските граждани, освен ако с конкретната държава, чийто граждани са, няма двустранна договореност за освобождаване от такива такси за обучение.

Остава правилото за получаване на стипендии

Младежите, които са избрали България за мястото, на което ще получат висшето си образование и са от Албания, Косово, Молдова, Северна Македония, Украйна и Сърбия, дори и в момента имат право да получават стипендия в размер на 240 лева за първата година на следването си.

За да бъдат максимално улеснени всички желаещи да учат у нас, се предвижда възможността за подаване на заявления през специален интернет портал, който предстои да бъде изграден.

Нови правила при липсващ зрелостен изпит

Предвидено е да има начин, който да регламентира липсата на оценки от държавен зрелостен изпит.

В случаите, в които в образуването на състезателния бал участва оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на кандидата липсва такава, Академичният съвет на всяко висше училище ще може да реши за отделни специалности вместо нея за балообразуваща да бъде взета оценката от държавен зрелостен изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, от която идват.

В тези случаи ще се взема предвид и резултатите от успешно положения изпит по български език.

Това условие ще важи и за всички кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били в чуждестранни училища, като това трябва да обхваща период не по-малък от три години.