Всички кандидати по схемите и мерките за директни плащания вече ще получават онлайн уведомителните си писма за извършените оторизации и преведени средства от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Това става ясно от сайта на земеделското министерство, като се пояснява, че това цели да улесни стопаните и навременното получаване на важна за тях информация.

До този момент те трябваше да следят в Системата за електронни услуги (СЕУ), която е достъпна на официалната интернет страница на фонда, като по този начин не малко от тях пропускат срокове или не се запознават навреме с важни промени, които ги касаят.

Всички земеделски производители, които са регистрирани в системата, ще имат достъп до публикуваните писма от личните си профили.

За да стигнат до тях е нужно да се отиде на основното меню на сайта, след което от отдел „Администрация“ всеки потребител трябва да отиде в раздел „Справки“ и след това може да достъпи категорията „Кореспонденция“.

Веднъж отворени писмата се считат за прочетени

След като всяко писмо бъде изтеглено и прочетено, то автоматично ще се счита за връчено и на следващия ден започва да тече 14-дневен срок, в който при несъгласие, бенефициентите на ДФЗ могат да обжалват писмата по реда на чл.81 и чл.133, ал.1 от АПК.

В случая е важно всички потребители да са наясно, че дори и само с отваряне на писмото, то веднага се счита за прочетено и няма как да се подава възражение, след изтичане на срока.

Всички бенефициенти, които все още нямат активиран достъп в СЕУ на ДФЗ, могат да получат уведомителните си писма в областната дирекция на фонда по адрес на регистрация, ако са юридически лица или постоянен адрес за физическите лица.

Предлаганите услуги целят не само бързата и сигурна комуникация с всички бенефициенти, но и отпадането на хартиения носител и разходите, които генерира това.

Системата ще се разшири и надгради

От страната на разплащателната агенция планират да се разшири обхвата на системата и тя да бъде надградена с нови функционалности, които да са в помощ както на администрацията, така и на земеделските производители.

Това ще се отрази и на по-добрата отчетност и последващия контрол при администриране на финансовите средства от националния бюджет и от европейските земеделски фондове за една страна, а от друга – за улеснение на бенефициентите.