От сайта на най-голямата столична община става ясно, че е стартиран приемът на документи по механизма „Лична помощ“. Целта е да се изградят устойчиви мерки, благодарение на които хората с увреждания да се включат пълноценно в обществения и социален живот, както и по-лесното преодоляване на функционалните им ограничения.

Право да се включат имат следните лица

- Хора с право на чужда помощ и определена 90 и над 90% степен на трайна работоспособност.

- Деца без право на чужда помощ с определена 90 и над 90% степен на увреждане.

- Деца с право на чужда помощ с определена 50 и над 50 степен на увреждане.

Специални условия за децата

В случаите, в които ползвател на личната помощ е дете с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община, която съгласно закона е доставчик на лична помощ.

Сумите са различни в зависимост от нуждите на хората и се изчисляват на база часовете лична помощ, умножени по ставката определена за този тип дейност. След като бъде избран асистент на всяко дете, което има нужда, той сключва трудов договор.

Кои са ползвателите на лична помощ

Всеки, който има увреждания и му е изготвена индивидуална оценка на потребностите може да заяви да бъде включен в механизма за получаване на този тип помощ.

Заявлението се подава в Информационния център на община Люлин, което се намира на бул. „Захари Стоянов“ № 15, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00. Документите могат да се подават както лично, така и чрез пълномощник.

Важно е да се знае, че при кандидатстването се декларира, че няма да се получава друга подкрепа във връзка със същите потребности, за периода, за който ще се ползват тези социални услуги.

Заявителят има право сам да избере асистента, като може сам да го предложи или да се запознае с кандидатите, които социалните работници са подбрали за случая му.