Осемнайсет месечната Мирослава броди безцелно из къщата. Хваща една играчка, след това я захвърля, после втора, трета и така нататък. Майка ѝ поглежда към часовника и разбира, че трябва да я сложи да спи – нейното поведение го показва.

Двегодишният Пламен също има нужда от сън. Той показва това, като се хваща за крака на майка си и започва да плаче. Поведението на двете деца е различно, но показва една и съща нужда. Думата поведение означава начина, по който се държим.

Когато родителите казват, че децата им нямат добро поведение, те най-вероятно имат предвид, че тяхното държане е неподходящо, неудобно, странно или дразнещо. За децата по-правилна дефиниция на поведение може да бъде „начинът на държане, с който да бъде получено нещо, от което детето има нужда.”

Малките деца, особено тези, които още не могат да говорят, не могат да изразят нуждите си с думи. Някои от тях показват това по заобиколен и индиректен начин, други са по-директни и настоятелни.

Работа на родителя е да разбере каква нужда се крие зад даденото поведение. Когато разберете, че дадено поведение е продиктувано от конкретна нужда, можете да започнете да учите детето си как по-правилно да изразява това.

И тук се намесва още една дума – награда. Това може да бъде възнаграждението или наградата за свършена работа, но също така може да бъде и чувството на задоволство, което идва с реализирането на задачата.

Тогава, когато децата ви могат да посрещат сами собствените си нужди, те започват да придобиват усещането за завършеност, което също така се нарича и самооценка.

Неговата самооценка започва с вашата безусловна любов, но когато детето започне да ходи само, то има нужда да се почувства независимо, способно и силно.

Обикновено през този период настъпват сблъсъците между децата и родителите относно различи ежедневни неща, като ходенето по нужда, храненето, приемането на различни храни, часът за лягане и прочие.

Начинът, по който успявате или не успявате да покажете уважение към нуждите на детето си оказва влияние на вашата връзка.

Идентифицирайте поведението на детето си

Ето няколко примера как можете да разберете какво се крие зад поведението на вашето дете:

1. Проблем първи - искате детето ви да използва тоалетната, но то отказва. Каква е неговата нужда? То има нужда да чувства по-голям контрол над физиологичните си нужди.

Може да се страхува да не се провали или от процесите, свързани с тях. Трябва да му дадете повече време, без да го притискате, за да свикне с това.

2. Проблем втори - искате детето ви да спи в собственото си легло, но то плаче и пищи докато не го вземете при вас. От какво се нуждае детето ви? То има нужда от близостта и сигурността на вашето тяло.

То може да се чувства уязвимо и уплашено, когато е само в леглото си. Може да има кошмари или да се чувства изоставено.

3. Проблем трети - искате да заведете детето си на училище, но то се дърпа и пренебрегва молбите ви да се съобрази с вас. То се нуждае от време да се настрои ментално, физически и емоционално за прехода от домашния комфорт към външния свят и процесът на раздяла с вас.

Всички решения на проблемите, с които се сблъсквате, трябва да отговарят както на вашата, така и на индивидуалността на вашето дете. Уважавайте неговите нужди и така ще изградите стабилна и пълноценна връзка.