Заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова присъства на откриването на четвъртото изложение-конкурс на младежкото творчество в Горна Оряховица.

По време на изказването си тя заяви, че технологичните специалности са в основата на икономиката и бъдещето й развитие.

Надеждите са на това и подобни събития да се създават партньорства, които от една страна да са полезни на бизнеса и от друга страна да са полезни и за университетите и представителите на бизнеса.

В изложението взеха участие над 240 ученици и студенти от 22 училища и 7 университета.

Всички участници представиха своите разработки и иновационни проекти в областта на електротехниката, електрониката, машиностроенето, роботиката и мехатрониката.

Участва се с полезен модел, конструкция, изделие, макет, инструмент, софтуер или машина по избор.

Младежите показаха редица иновативни проекти

Младите изобретатели показаха творенията си и поясниха какъв точно ще е ефектът от използването им.

Представени бяха лаборатории, свързани с контрол на качеството на въздуха, роботи с най-различни функции, заводско трасе – система за придвижване на материали, електронен училищен звънец, който се свързва с мобилно приложение, очила за незрящи със звуков сигнал, устройство, което пише чрез лазерен лъч, портативна система за поливане на цветя, парник, който следи параметри чрез специални датчици и още много други проекти.

Заместник-министърът поздрави организаторите на конкурса от фондация „Милен Григоров“, които дават възможност за популяризиране и изява на творческите търсения, иновации и добри практики в областта на техниката, разработени от младите хора и бъдещи иноватори на България.

Михайлова добави още, че и при този конкурс, както и при всички останали подобни, се представят проекти, които могат да се приложат в практиката.

Това помага и на младежите да са максимално адаптивни към промените в пазара на труда през идните десетилетия.

Квалификацията трябва да се подобрява непрекъснато

Вниманието, което се обръща на младежите и иновациите е важна политика, която отчита предизвикателствата на трудовия пазар и подготовката на кадри.

Всяко едно намерение за инвестиции в страната ни започва с въпрос какво е състоянието и обезпечеността с подготвени специалисти за производството, поясни Таня Михайлова.

За всеки един човек е повече от важно да подобрява и продължава квалификацията си, за да може да е конкурентен на пазара на труда.