Всички граждани на Русе, които имат желание да упражнява своето право на глас, но поради някаква причина са загубили или унищожили личните си документи, ще бъдат максимално улеснени от страна на администрацията и органите на реда.

Създадена е нужната организация, в седмицата преди 27 октомври, хората, които не притежават валидни документи (лична карта или личен паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

Издават личните документи ускорено и преди изборите

В тази връзка дирекция „Български документи за самоличност“ е създала организация на работа, която да помогне именно на тези граждани.

В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването, за да бъде получена преди деня на изборите.

Улеснена е и процедурата за издаване на удостоверения за изгубени, откраднати, повредени или унищожени документи за самоличност.

Възможно е да се вземе удостоверение с което да се гласува

Ако няма техническа възможност новите документи да бъдат издадени до края на работния ден на 25 октомври, по искане на гражданите ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да се получи този документ е нужно гражданите да направят няколко неща. Необходимо е лично да се подаде искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 22 октомври 2019 г. до 26 октомври 2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. и на 27 октомври 2019 г. от 08:30 ч. до 19:00 ч.

Важно е да знаете, че удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за общински съветници и за кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверението може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

При произвеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове (03.11.2019 г.) и все още неполучени лични документи, процедурата е абсолютно същата.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.