На територията на община Плевен до този момент са подадени общо 78 заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но въпреки това желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Дори и сега може да се заяви подвижна СИК

Срокът, който имаха всички хора да заявят желанието си, изтече на 12 септември, като това трябваше да е направено в писмена форма до общинската администрация.

Въпреки това, ако все още има граждани, които искат да гласуват, може да се подаде заявление в срок до 21 октомври 2019 г., ако на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.

В изпълнение на решенията на ЦИК от страна на общинската администрация в Плевен са предприети мерки по оборудване на СИК и създаване на подходящи условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Плевен, като това ще е възможно в няколко различни секции, намиращи се на територията на града:

  • секция № 152400014 жк „Дружба”, ОУ „Климент Охридски”;
  • секция № 152400022 жк „Дружба” № 310, ДФСГ „Интелект”;
  • секция № 152400049 жк „Сторгозия” № 121, СУ„Пейо Яворов”;
  • секция № 152400073 ул. „Ген. лт Ат. Стефанов” № 4, клуб;
  • секция № 152400087 бул. „Д. Попов” № 2, клуб на пенсионера и хора с увреждания;
  • секция № 152400092 ул. „Петко Р. Славейков” № 50;
  • секция № 152400105 ул. „Васил Левски” № 155, ДКТ „Иван Радоев”.

Община Плевен предлага и транспорт на хората с увреждания

Избраните избирателни секции се намират в сгради, които са снабдени със специални подходи, отговарящи на изискванията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година.

На сайта на община Плевен е публикуван и телефонен номер, на който може да се заяви при необходимост специализиран транспорт за хора с увреждания.

Всички желаещи могат да позвънят на 064/ 881 204, където ще получат пояснения как могат да се възползват от транспортната услуга.