Учениците от всички държавни училища в цялата страна, както и тези от българските училища в чужбина, ще могат да използват безплатни образователни ресурси за всички класове в специализирана облачна среда.

Това съобщи Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката, по време на представянето на проекта „Образование за утрешния ден“, в рамките на който ще се изгради цялостната платформа.

Проектът е на обща стойност 105 милиона лева и от него ще могат да се възползват над 220 хиляди деца. По думите на Сачева, това е най-мащабният проект в сферата на средното образование.

Благодарение на него ще се подобрят не само възможностите за децата, но и цялостната образователна система ще се модернизира.

Всичко за децата и учителите ще е на едно място

Платформата ще е част от облачна среда, която ще бъде защитена от най-модерните системи, които има към този момент.

В платформата ще бъдат качени различни библиотеки с образователни ресурси – снимки, видео кадри и други, освободени от авторски права.

Всеки един преподавател ще има възможността да ползва качените ресурси, за да подготвя уроци, които ще са общодостъпни както за неговите ученици, така и за всички останали.

Предвидено е разработването на над 10 хиляди образователни ресурси, които ще са съобразени с утвърдените учебни програми от I до XII клас, както и адаптирани ресурси за деца със специално образователни потребности.

Платформата трябва да е готова след 16 месеца

По думите на Деница Сачева платформата ще интегрира в себе си всичко, което е изградено до този момент и се очаква да бъде готова до 16 месеца.

С около 23 млн. лв. от средствата по проекта 60 детски градини и 1940 училища ще могат да закупят модерна техника като интерактивни дъски и маси, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със специални образователни потребности.

Предвидено е 27 хиляди учители и директори да преминат специално обучение, за да са наясно с пълния потенциал на новата платформа и да могат да започнат да я ползват веднага, щом е готова.