През следващата 2020 година ще се наложи да бъдат подменени близо 1 милион лични карти, чийто срок изтича и гражданите трябва да сменят.

От страна на МВР е издадено предупреждение, че е възможно да се образуват опашки, но има уверение, че е създадена нужната организация да няма забавяне в сроковете.

Огромен брой заявления ще се подадат през следващата година

През 2020 г. трябва да бъдат подменени 999 018 лични карти и 637 743 паспорта, а през 2021 г. - 1 088 116 лични карти и 563 129 паспорта.

Това съобщи вътрешният министър Младен Маринов в писмен отговор на депутатски въпрос. Той пояснява, че увеличеният брой заявления и издадени нови лични документи за самоличност е отчетен още през втората половина на тази година.

Заради очакваното увеличение на подаване на заявления за издаване на лични документи директорите на СДВР и областните дирекции извършват необходимата организация и планиране на всичко свързано с приема на заявления за нови документи.

Организираният прием ще се извършва посредством мобилни биометрични станции, при спазване на разпоредбите на нормативните и поднормативни актове, имащи отношения към личните документи.

Ако натоварването се увеличи, над обемите които е планирано, в помощ на звената "Български документи за самоличност" могат да се пренасочват служители от други звена, обясни шефът на МВР.

Наемат се нови служители, за да няма забавяния

Младен Маринов добави, че са отпуснати 80 допълнителни щатни бройки за СДВР, областните дирекции, Дирекция "Български документи за самоличност", считано от 15 ноември 2019 за сключване на трудови договори със служители, които да работят като "системни оператори" за срок от една година - до 14 ноември 2020 г.

Всички нови служители, които ще се ангажират с дейностите по издаването на нови лични документи, ще получават заплатите си от бюджета на МВР.

Улеснена процедура за българите в чужбина

За българските граждани, които пребивават постоянно в чужбина, е предвидено процедурата за издаване на нови лични документи да се облекчи значително.

Обмисля се и реализирането на различни действия за осигуряване на допълнителни помещения и разкриване на работни места в административните звена на други държавни органи и местната власт.