В помощ на над 3000 деца със специални образователни потребности ще бъдат всички нови софтуерни продукти и модерни технологии, закупени по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

Тази година е първата, в която в програмата е включен модул за модернизиране на базата на специализираната образователна среда. За целта ще бъдат финансирани проектите на 38 центъра, от които 31 са държавни, а 7 общински. Общата сума, която е предвидена за целта е 1,6 млн. лв.

Редица новости за деца с различни заболявания

С тези средства ще бъдат закупени технологии за контрол на компютър с поглед. Така децата с тежки физически увреждания, които не могат да боравят в ръцете си, ще имат възможността да работят с компютри.

За целта се предвижда да се използва специален софтуер, който да помага на децата да общуват чрез синтезирана реч, свободно да ползват интернет, да четат и да рисуват.

Една част от центровете са заложили в плановете си и закупуване на 3D принтери. Те са повече от подходящи за създаване на малки предмети или макети с образователни цели и са отлично образователно решение за деца със сензорни увреждания.

Децата, които са диагностицирани със ДЦП ще се радват на магнитни дъски и други най-различни образователни занимания и игри. Така специфичните им нужди ще бъдат напълно подкрепени и ще бъде осигурена не само стимулираща, но и безопасна среда за децата със СОП.

Ще бъдат подкрепени интересите на всички ученици

Модулът „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ на националната програма предвижда финансирането и на 87 училища, в които да бъдат изградени кабинети по интереси.

Около 800 000 лева ще отидат за нови книги, игри и творчески материали, които да помогнат на децата да разгърнат заложбите си в областта на науките, изкуствата и спорта.

Предвижда се също така класните стаи да могат да се ползват и за други дейности на учениците от начален и прогимназиален етап, като например тържества или срещи.