Както всяка година, през тази също продължава събирането на опасни и токсични отпадъци от домакинствата.

От 10 до 12 октомври ще се проведе тридневна есенна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Тя ще обхване три столични квартала – Оборище“, „Младост“ и „Подуяне“.

Мобилният пункт ще бъде разположен в часовете между 8:30 до 14:30 часа, а местата са както следва:

Район „Оборище“

10.10.2019 г. (четвъртък) – бул. „Янко Сакъзов“, на входа на парк „Заимов“ срещу ул. „Васил Априлов“.

Район „Младост“

11.10.2019 г. (петък) – ж.к. "Младост 4", на входа на парк „Сухото дере“ откъм ул. „Самара“ – бл. 440.

Район „Подуяне“

12.10.2019 г. (събота) – ул. „Плакалница“ № 51, пред районна администрация „Подуяне“.

По време на акцията ще се приемат следните опасни отпадъци, които са често срещани в домакинствата:

  • Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
  • Лакове и бояджийски материали;
  • Домакински препарати и химикали;
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Фармацевтични продукти, сред които и такива с изтекъл срок на годност.

Хората са значително улеснени с мобилните пунктове

Така създадената организация ще позволи да се обработят всички опасни вещества по начин, който не замърсява околната среда и наред с това не създава предпоставки за инциденти.

С изградената и действаща в момента система се дава възможност на гражданите да предадат всички опасни и отровни препарати и битова химия от домовете си по лесен и удобен за тях начин.

При големи количества – индивидуална заявка

При възникнали въпроси жителите на столицата могат да получат информация на следния телефонен номер - 0700 11 750.

На него служители на фирмата помагат с консултации и наред с това именно тук може да се подаде индивидуална заявка ако имате по-големи количества от описаните вещества и продукти, които не могат да се съхраняват до момента в който мобилния пункт ще е близо до вас.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в София е изградена съвместно с усилията на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД и работи вече няколко години, като улеснява изхвърлянето на опасни отпадъци и намалява риска за хората и въздействието върху природата.