Министърът на енергетиката Теменужка Петкова участва в конференция на тема "Енергийна и градска киберсигурност, България 2019".

В речта си тя засегна темата за киберсигурността и фактът, че тя е неразделна част от националната сигурност.

Това по нейните думи касае всеки един сектор на държавното управление и именно поради тази причина не трябва да се подценява.

Министър Петкова заяви, че темата за киберсигурността има не само местен характер, но и международен. В тази връзка тя припомни одобрената в началото на тази година програма „Цифрова Европа“.

Средствата, които са заделени за нея са над 9 милиарда евро, а за подобряване на онлайн сигурността са предвидени 2 милиарда от посочената сума.

Пробиви в областта са заплаха са редица сектори

Проблемите, които възникват по отношение на киберсигурността могат да доведат до сериозни рискове по отношение на икономиката и социалното развитие на всяка една страна.

Петкова посочи, че държавното управление в енергийния сектор е ангажирано с отговорното гарантиране на сигурността и предотвратяването на киберпрестъпленията.

Министерството на енергетиката е само част от мрежата, която обхваща 4 ведомствени центъра, които са определени за компетентни органи по мрежова и киберсигурност.

В тази връзка са разработени и редица мерки, които да я гарантират и осъществяват нужната координация.

По думите на Теменужка Петкова няма как да не се отбележи и това, че се наблюдава неспирен стремеж към подобряване на всички важни технологии, за които се получава и огромна подкрепа от страна на Европейския съюз.

Редица предприятия вече са финансирани за подобряване на сигурността

Министър Петкова подчерта, че дружествата от държавната енергетика вече са се възползвали от европейската солидарност.

През месец май тази година „Булгартрансгаз" ЕАД се възползва от два проекта в областта на киберсигурността, финансирането на които е в рамките на Механизма за свързване на Европа, сектор "Телекомуникации".

Общата стойност на проектите е близо 760 хил. лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 75%.

Първият проект предвижда в рамките на дружеството да се създаде лаборатория за киберсигурност.

Вторият проект е насочен към това да се внедри сертифицирана система за управление на сигурността на информацията.