Заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов участва в конференция на почетните консули на Република България, която се проведе в София.

С изказването си той заяви, че страната ни е утвърден лидер в производството на лавандулово масло в световен мащаб.

Около 80-85% от произведеното масло се реализира на световния пазар – както в ЕС, така и в трети страни.

Франция изкупува половината от лавандуловото ни масло

По думите му вътреобщностните доставки на лавандулово масло от България за Франция за поредна година бележи ръст в обемите.

През изминалата 2018 на френския пазар са реализирани почти 50% от целия експорт от този продукт.

Доц. д-р Янко Иванов отбеляза, че страната ни има огромен ресурс и възможности за това да се отглеждат био плодове и зеленчуци, които имат несравним вкус.

Обърнато беше внимание и на износа на продукция от зърнено-житни култури. През 2018 година стойността на експорта им е на стойност над 1 млрд. щ. д. и формират 25 % от общия износ на земеделски продукти от България.

Редица пазари традиционно предпочитат българското сирене

Имаме с какво да се похвалим и що се отнася до сектор „Мляко и млечни продукти“, който заема водещо място в селското ни стопанство със съществен принос към икономиката на страната ни.

От общия обем на произведените български сирена се изнася средно около 1/3 от годишното производство.

Износът на сирена и извара в стойностно изражение през 2018 г. достига над 96 млн. щатски долара с обем от 23 232 тона.

Основни посоки на експорта са страните от ЕС - Гърция, Румъния, Германия. Други страни, които традиционно добре приемат млечните ни продукти са в САЩ, Ливан, Австралия и Ирак.

Доц. Иванов обърна внимание на факта, че политиката на Министерство на земеделието, храните и горите е експортно ориентирана и насочена към развитие на стокообмена със страни както от Европейския съюз, така и с трети страни.

Страната ни може да се похвали със стабилни макроикономически показатели и сред основните двигатели на растежа може да се посочи именно аграрния сектор.

В заключение заместник-министърът призова почетните консули да направят всичко възможно, за да допринесат за развитието на българския селскостопански бизнес.