Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски откриха съвместна програма в Етнографския музей, изцяло насочена към учениците.

Програмата ще е насочена към децата от всички столични училища, като те ще могат да посещават извънкласни занимания в различни музеи и институти, които са част от Българската академия на науките.

Децата ще учат с опити и експерименти

В рамките на различните инициативи децата ще се учат на математика в онлайн класни стаи, ще програмират роботи, ще предлагат решения за справяне с климатичните предизвикателства, ще правят антропологични изследвания, химични опити, проекти по механика и холограми, ще прилагат космически технологии в екологията и още много други дейности.

Проектът е насочен към децата и техните учители

Всичко това е планирано да се случи благодарение на съвместната програма на МОН и БАН, която се казва „Образование с наука“ и това е пилотното й издание.

По нея са одобрени 26 проекта на обща стойност 500 000 лв., чрез които институтите и музеите на БАН ще разработят образователни програми и дейности за учениците.

За летните месеци, когато децата са във ваканция, е предвидено да има редица летни лагери и школи, които са насочени не само към децата, но и към техните учители.

По думите на министър Вълчев инициативата трябва да провокира интереса на учениците към математиката, техниката, природните науки, както и да се разшири образователната среда.

Той обърна внимание на факта, че БАН разполага не само с музеи, но и с учените, които могат да вдъхновят децата.

В миналото е имало не малко подобни програми с различни културни институции. От страна на МОН за тази учебна година има изискване всяка екскурзия да включва посещение на повече обекти с образователно и културно значение.

Не малко усилия се отделят за ранното и правилно кариерно развитие на учениците, за да могат да вземат решения, които в бъдеще да са им от полза.

Програмата ще мотивира учениците за придобиване на нови знания

Вълчев подчерта, че програмата „Образование с наука“ ще помогне да се мотивират повече ученици да се занимават с наука и да имат по-задълбочени познания по математика и природни науки.

На този етап програмата е насочена само към ученици от София, но през следващите години обхватът й ще се разшири. Представителят на БАН акад. Ревалски допълни, че в академията имат традиции в работата с младите хора.

След като официалната част от програмата приключи министър Вълчев и акад. Ревалски разгледаха изложение, представящо проектите.

Сред тях се откроиха холограмни образи на Васил Левски, различни химични опити, онлайн игри за правопис и още много други.