Общата сума на банковата провизия на кредитите, които Кирил Петков обяви, е над 300 млн. лв. Това обяви Цанко Арабаджиев, изпълнителен директор и член на УС на Българската банка за развитие.

“Провизиране на практика означава, че 300 млн, лв няма да бъдат върнати. Във фирмите няма обезпечение.”, обясни Арабаджиев.

Кирил Петков поискал смяна на ръководството на ББР, без да има законово право

Арабаджиев коментира и обвиненията на ГЕРБ за злоупотреби в ББР. Арабаджиев обясни, че при поемането на управлението на банката през 2021 г. са заварили “тежко положение”.

“Имахме също така наследство по привлечените средства, с които работи банката. Банките за развитие привличат средства от други по-големи Банки за развитие, формирани от различни  държави.

Нашето учудване беше огромно, когато установихме, че вместо да работи активно с такива партньори, над 90% от привлечените средства от финансови институции, са от няколко китайски банки.”, обясни изпълнителният директор на ББР. 

“Това не е непременно лошо. Важо са условията, на които са привлечени тези пари.”, допълни той.

Прегледът, който прави новото ръководство, показва, че условията биха били много по-добри, ако се е работило с други банки.

“Затова започнахме разговори с най-големите инвестиционни банки в света”, каза Арабаджиев.

“Стана ясно, че ако банката емитира облигация, с която да замени задължения към китайските банки, без да получава нов дълг, без да увеличава общата задлъжняемост, банката би спестила около 10 млн. лв. годишно”, посочи още той.

Обвиненията на ГЕРБ

ГЕРБ обвиниха ръководството на банката, назначено от Кирил Петков в качеството му на министър на икономиката, за нанесени щети от 1 млн. лв. Тези пари били дадени от банката за консултантски и адвокатски услуги.

“Адвокатските кантори, които се занимават с това, са кантори в Лондон. Големият разход е за тях”, обясни Арабаджиев.

Той подчерта, че адвокатските кантори и инвестиционните банки, са същите, с които работи държавата в лицето на МФ. Те са отговорни за емитирането на държавния дълг.

“За да не се оправдаваме с международната обстановка – 150 млн. лв погасяваме предсрочно към тези същите китайски банки следващия месец. Ефектът ще бъде 2 млн. лв на година или 8-10 млн. лв за целия срок. Това са пари, които ще дадем по-малко като разход за лихви”, обясни следващите стъпки на ББР Арабаджиев.

Банката за развитие има одобрено финансиране в размер на 700 млн. лв. от Европейската инвестиционна банка и Банката за развитие към Съвета на Европа.

“Договорите с тях ще ги подпишем в рамките на следващите няколко седмици. 700 млн лв. на цена по-ниска от тази, която се финансира държавата в момента. С тези средства ще можем да подпомогнем бизнеса с по-евтин ресурс.”, допълни Арабаджиев.