Вчера на заседание на здравната комисия в СОС, общинските съветници от ГЕРБ-СДС  Георги Георгиев и д-р Антон Койчев, посочиха че кметът на София прави сериозни промени с бюджета за здраве и детски ясли. Общинските съветници Георгиев и Койчев предупредиха, че Васил Терзиев отразява с 50% бюджета за строежа на детски ясли в столицата и купуване на модерна апаратура и оборудване за медицински цели. Всичко това е заложено в проекта за Бюджет 2024 г., предложен от столичния кмет.

Георги Георгиев и д-р Антон Койчев остро изразиха несъгласието си с това решение, като определиха отрязването на бюджета, като „абсурдна икономия“ от здравето на софиянци и грижата за децата.

С колко намалява бюджета за здраве и детски ясли в новия проект

Георги Георгиев информира, че бюджетът, предвиден за строителство на детски ясли, закупуване на оборудване и ремонти в общинските болници е намален от 17.88 млн. лв. на 10.56 млн. лева. Това е сериозно намаление, което би се отразило изключително негативно в тези сектори, Общинският съветник Георгиев също сподели, че кметът на София не предлага и не възнамерява да се строят нови ясли, въпреки че местата са ограничени.

С местата в детските ясли проблема продължава години, а на много семейства им се налага да запишат детето си в ясла далеч от дома си, поради липсата на места или изобщо да не намерят такива. Васил Терзиев предлага да довърши осемте постройки на детски ясли от бюджета за 2023 г., повечето от които са почти завършени, според Георги Георгиев.

Антон Койчев смята, че намаляването на бюджета за ремонт на болници с повече от 20% е изключително притеснително. Много от държавните болници имат нужда от ремонт и закупуване на ново оборудване, остарелия сграден фонд, при липса на ремонт би продължил да се руши. Екипът на кмета предлага бюджета за здравето да се намали с 800 000 лева и от 4.1 млн. лева за 2023 г., да стане 3.28 млн. лв. за 2024 г., обясни Койчев.

Общинските съветници от ГЕРБ-СДС смятат решението за изключително неправилно, защото става дума за човешки животи, здраве и места за децата в яслите. Посочват и, че са нужни операционни маси, ехографи, скенери и други, без които болниците не могат да работят.

Георгиев и Койчев са изпратили искания до директорите на всички общински здравни заведения, за нуждите от техника, за да се работят ефективно. Заявките са за над 9 млн. лева и ще останат извън бюджета.