Някога бившият председателят на Американската психологическа асоциация Мартин Селигман каза: "Децата могат и трябва да бъдат имунизирани срещу депресията посредством обучение как да бъдат оптимисти вместо песимисти."

Това е добър съвет като се има предвид фактът, че депресията е нарастващ проблем в много общества. Някои дори я наричат епидемия. Изчисленията показват, че всеки пети или 20% от възрастните страдат от подобно заболяване.

Имунизирането срещу нея може да започне с подходящото лечение още в ранните години от живота на всеки. Времето между раждането на детето и осем-годишната му възраст е идеално за това да го научите как да гледа от светлата страна на живота.

Ранните години са критичен формативен период, през който се формират основните характеристики и поведенчески нагласи на личността. Ето някои неща, с които можем да помогнем на децата да мислят и действат в положителна насока.

Да възпитаме у детето желанието да опитва отново и отново

Както всички ни много добре знаем, животът е пълен с провали. Но това, което можем да направим е да научим децата да не се задоволяват с провалите и да им покажем, че пътят към успеха следва старата максима: „Ако не успееш, продължавай да опитваш отново и отново.“

Прекалено често родителите не предоставят на децата си подкрепата, окуражаването или самоувереността, за да могат те да опитат отново и отново.

Помогнете на децата да успяват

Позитивното мислене и нагласа са изградени на постиженията. Това означава, че родителите и учителите трябва да помагат на децата да развиват своите умения така, че това да ги доведе до успеха.

Например, децата трябва да овладеят основните умения, нужни за това да се научат да четат, да пишат или да смятат. Това ще им помогне уверено и спокойно да пишат домашните си в училище. Успехите в училище са първоосновата на успехите в живота и положителното настроение и нагласа.

Помогнете на децата да мислят позитивно за живота

Можем да помогнем на децата си да научат, че чашата е наполовина пълна, а не наполовина празна, че винаги има и друг път, винаги ще има и утре, и като цяло – още един шанс.

По този начин, вместо да подтикваме децата да се отказват, можем да им помогнем да се научат от грешките си и да създадат планове за това как да опитат отново.

Научете децата да се учат от грешките, а не да се обвиняват за тях

Самообвиняването може да доведе до чувство на безполезност и песимизъм. Когато си изведете поука от нещата, които не вървят добре и си направите план как да се справите по-добре следващия път е по-добре от това да се самообвинявате и да спрете да опитвате.

Още повече, децата, които знаят, че грешките са приемливи и са част от процеса на учене, са много по-силно желаещи и склонни да опитат в начинанието си още веднъж. Децата могат да се учат от грешките си и така да растат с този опит.

Уверете се, че децата имат отговорности

Отговорността да се помага с къщната работа, да се пишат домашните и проектите от училище, грижата за домашен любимец, грижата за себе си и собствените вещи или грижата за някого другиго са прекрасни начини да възпитате у децата си усещане за успешност и постижения.

В същото време, когато ги държите отговорни за това, което правят, ще им помогнете да създадат у себе си реална представа за успеха, което ще ги направи по-позитивни и положителни.