Много от населените места с България нямат изградена водопроводна мрежа, към която да се включат новостроящите се къщи.

Въпреки, че мнението на различни експерти е, че това е доста остарял метод за отвеждане и пречистване на отпадните води, за мнозина това е единствената възможност, поради което те се насочват към ВиК услуги за изграждане на септична яма.

Какво представляват септичните ями

Какво представляват септичните ями е не добре познато на хората. В същността си те са хоризонтални утайници, в които водата престоява от няколко часа до няколко дни, за да може да се филтрира и пречисти.

В процеса на утаяване на дъното падат най-тежките елементи, като пречистената вода преминава, след като процеса приключи.

На лице е пречистване на водата, което се извършва анаеробно, което значи, че безкислородни бактерии разграждат отпадъците, а мазнините, които не могат да се повлияят от този процес излизат под формата на пяна на повърхността.

Като съвременен метод и новост може да се отчете добавянето на биологични ензими, които ускоряват процесите на гниене и разграждане.

Като се има предвид, че този тип съоръжения са подходящи за малки обекти има редица ограничения, основно касаещи обема на вода, които може да премине за 1 ден.

Като цяло дебитът е около 10 кубика за едно денонощие. При по-големи обеми се препоръчва други тип пречистваща система.

Изграждане на септична яма – как се прави

Професионалното изграждане и проектиране е от особено голямо значение, като именно то ще ви гарантира безпроблемната експлоатация на ямата.

Изборът на мястото на ямата трябва да отговаря на доста изисквания, за да може да функционира правилно. Именно за това е нужна компетентната преценка и водопроводни услуги, които може да получите от ВиК фирма в лицето на MegaVik.

Мястото, на което ще бъде ямата трябва да е с ниско ниво на подпочвени води, а отстоянието от къщата трябва да е поне 10 метра. Предвид процесите, които протичат в ямата ще е нужно да бъде предвидена добра вентилация.

Септичните ями използват гравитацията и в тази връзка е нужен наклон от поне 3%, за да може водата да се стича в правилната посока.

Обособявайки мястото трябва да имате предвид и още нещо, което е много важно. Септичната яма подлежи на периодично почистване и в тази връзка е нужно да има достъп за специализираната техника, с която се извършва това.

Трябва да се вземе предвид и обема на отходните води, което ще се отрази и на големината на ямата. Възможните варианти са яма с една или повече камери. Това е нужно да се обсъди още на етапа на проектиране.

Всички описани дотук дейности предполагат наличието освен на значителни знания, също и на специализирана техника. В този случай единственото разумно решение се оказва изграждането на септичната яма да бъде извършено от специализирана фирма.

По този начин ще си гарантирате не само професионална реализация, но и наистина дългогодишна безпроблемна употреба.