Проверка, назначена от министъра на енергетиката Теменужка Петкова, беше извършена, за да се установи готовността на електроразпределителните дружества преди началото на зимния сезон.

Обект на проверката бяха електроенергийният системен оператор и трите електроразпределителни дружества, като това се прави преди началото на всяка зима, за да се прецени в какво състояние са съоръженията.

В периода от 24 септември до 11 октомври 2019г. са инспектирани различни обекти на "ЕСО" ЕАД, "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, "Електроразпределение Север" АД и "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Направени са редица тестове и проверки, за да се провери степента на готовност на енергийните обекти за работа при бедствия, аварии или при неблагоприятни условия, каквито често се случват през студените месеци.

Проверките са обхванали над 10 града на случаен принцип

Принципът на който са подбирани обектите за проверка е случаен, за да може да се гарантира истинност на получените резултати.

От страна на проверяващите са посетени обекти в градовете Ямбол, Карнобат, Айтос, Бургас, Пловдив, Банско, Разлог, Белица, Гоце Делчев, Хаджидимово, Бяла, Борово, Две могили, Русе, Ветово, Цар Калоян и Глоджево.

По време на проверките са инспектирани електрически подстанции, въздушни електропроводи високо, средно и ниско напрежение, както и възлови станции и трафопостове.

Мрежата е в добро състояние

Проверката установи, че всички въздушни електропроводи, които минават над горски масиви, са поддържани и състоянието им е определено като добро.

Всички сервитутни зони около въздушните електропроводи за средно напрежение са почистени, според указанията.

В рамките на този месец трябва да бъдат премахнати всички клони, намиращи се в близост до въздушни линии за ниско напрежение.

Една не малка част от въздушните електропроводи ниско напрежение, които преминават успоредно над тротоарните зони на населените места, са подменени с изолирани усукани проводници и по този начин не се оказва влияние от допира им до близките клони.

Това важи основно за малките населени места, защото в големите градове мрежите за ниско напрежение са изградени чрез силови кабели, които са положени подземно.

Във всички проверени подстанции, контролните органи са установили, че са изпълнени всички необходими мероприятия, свързани с подготовката им за есенно-зимния сезон.

Проверена е оперативната и техническата документация и не са установени нарушения.