На проведена работна среща във Военноисторическия музей в град София се срещнаха експерти от различни институции, като темата на срещата беше „Преди началото на учебната година“.

На нея присъстваха директори на столични училища и детски градини и представители на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.

От страна на Агенция за закрила на детето представител беше д-р Лилова, която благодари на всички за ползотворното сътрудничество в областта на разработването на методически документи, както и участието им в работни групи за разрешаване на случаи на деца в риск.

Бяха обсъдени възможностите за подобряване на комуникацията и взаимодействието между институциите. От агенцията използваха случая да разкажат повече за различни документи, които са създали с цел да се помогне на децата в риск.

В тази графа влизат практическите насоки за действие, които учителите и възпитателите трябва да използват в случаите, в които има инцидент, насилие или други критични за децата ситуации.

Децата са поканени да участват в различни конкурси

Председателят на ДАЗД призова към активно участие от страна на учениците в конкурса, организиран от агенцията - „Пази семейството си на пътя“ и „Здрав съм, не само когато не съм болен“.

На срещата д-р Лилова покани всички директори да запознаят учениците и децата как могат да участват в конкурса, който всяка година се провежда под различно мото.

Правата на децата са детайлно обяснени и като част от инициативата на Съвета на децата към ДАЗД, която ще се проведе в 28 областни града. Разказано беше и за проведената през изминалото лято кампания под наслова „Здравословно лято“.

Отново беше обърнато внимание на това, че отговорност на родителите е това на кой поверяват децата си и трябва да се внимава. Обърнато беше и внимание на факта, че децата не трябва да се оставят сами или без надзор.

При съмнение да се докладва незабавно

Д-р Лилова каза и, че при съмнение за дете в риск трябва да се докладва незабавно. Тя призова всички директори да не се колебаят и ако имат подозрения, че се случва нещо нередно да се свържат незабавно с органите по закрила – Министерството на вътрешните работи, съответната Дирекция „Социално подпомагане“ или „Държавната агенция за закрила на детето“ на безплатната Национална телефонна линия – 116 111.