Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева се срещна с бъдещия европейски комисар по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски в Брюксел.

Десислава Танева използва случая да запознае Войчеховски с начина, по който е организирано националното ни селско стопанство и производството на различни култури и животновъдството в страната ни.

В рамките на срещата двамата обсъдиха нивата и обемите на директните плащания на държавите членки и възможността за сближаването им.

Министър Танева представи позицията на България относно запазване на Преходната национална помощ.

Важността на преходните правила

Тя изтъкна, че при планираните промени редица сектори ще изпитат не просто сериозни затруднения, но може да се стигне и сътресения.

Земеделският ни министър обясни, че страната ни е инициирала декларация, в която призоваваме в регламента за преходните правила на Общата селскостопанска политика (ОСП) да се включи възможността за прилагане на Преходната национална помощ.

По този начин същата ще продължи да се прилага до приемането на правилата на новата ОСП.

Десислава Танева коментира, че продължаването на подпомагането ще осигури сигурност и приемственост при предоставянето на подкрепа на земеделски стопани.

Редица страни ни подкрепят в предложенията ни

Тя посочи, че към документа са се присъединили Кипър, Чехия, Унгария, Полша и Румъния, а по време на последното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, Латвия подкрепи предложението.

Това според нея е в интерес на всички страни и към този въпрос трябва да се подходи максимално отговорно.

Министърът на земеделието Десислава Танева отправи официална покана към бъдещия еврокомисар да бъде гост на Празника на розата, който се провежда традиционно в град Казанлък през месец юни.