Европейският съд по правата на човека предстои да разгледа колективна жалба подадена от 6 младежа от Португалия срещу 32 европейски държави с обвинението, че не са успели да се справят с кризата с климата, причинена от хората.

Делото е назовано „Дуарте Аугустиньо и други срещу Португалия и 31 други страни“. Изслушванията в Страсбург започват днес.

Казус с безпрецедентен мащаб и пръв относно климатичните изменения

Това е първото и за сега най-мащабното дело, свързано с измененията в климата, което е завеждано някога в ЕСПЧ, с оглед броя на ответниците. В 32-те държави, които следва да отговарят по жалбата са включени всички членки на ЕС, както и Норвегия, Русия, Швейцария, Турция и Обединеното кралство. Към момента делата пред ЕСПЧ със сходен предмет са общо 3.

Шестимата жалбоподатели твърдят, че ответниците нарушават техните човешки права, тъй като не успяват да намалят вредните си емисии достатъчно бързо.

Изслушването ще бъде без прецедент по мащаб, тъй като включва най-голям брой държави, които някога са били изправяни пред съд в рамките на едно дело.

Казусът „Дуарте Аугустиньо“ се разглежда от голямата камара на съда, включваща 70 съдии, която се занимава само с делата от изключителна важност. Само 0.03% от всички жалби, подадени до съда завършват пред голямата камара.

Какви са обстоятелствата, на които е основана жалбата срещу 32-те държави

Жалбоподателите са на възраст между 11 и 24 години и в жалбата си твърдят, че са на предните линии на отрицателните изменения на климата и затова искат от съда да принуди ответниците да ускорят действията си за превенция на измененията на климата.

Причината за подаването на жалбата са големите горски пожари през 2017 г. в Португалия, които опустошиха 500 хил. хектара гора. Една от жалбоподателките, която живеела в близост до пожарите разговоря със своя приятелка и с помощ от GLAN (глобална мрежа за правни действия) намират още 4 жалбоподатели, засегнати от бедствието.

В жалбата си младежите твърдят, че измененията на климата продължават да влияят върху животите им като сочи на особено жестоките горещи вълни, които са често явление в Португалия. Те споделят, че в горещите периоди е затруднено излизането им навън, концентрацията им в учебния процес, спането им, дори и нормалното дишане, което допълва отрицателното въздействие върху менталното им здраве.

Какви са конкретните искания по делото „Дуарте Аугустиньо“

Днес групата ще пледира, че провалът на държавите със засилващата се климатична криза нарушава техните изконни човешки права, включително правото на живот, на семейство, на свобода от нечовешко третиране и на свобода от дискриминация на основа на възраст.

Искането е съдът да задължи ответниците да защитават своите граждани, но и тези извън техните предели като намалят замърсяването и принудят компаниите със седалище в собствените им граници да намалят вредните емисии в производствените и доставните си вериги.