Българският енергиен министър Теменужка Петкова и извънредният и пълномощен посланик на Съединените американски щати у нас г-жа Херо Мустафа се срещнаха и потвърдиха желанието за задълбочаване на двустранното сътрудничество между двете страни.

На срещата бяха обсъдени възможностите за продължаване и разширяване на стратегическото партньорство между двете страни в енергийния сектор.

Като основен приоритет за нас и за САЩ е да се гарантира енергийната сигурност чрез диверсификация на доставките на ресурси.

По време на разговора министър Петкова използва случая да запознае посланик Мустафа с изминатите стъпки от 2015 г. до момента по реализацията на проекта за изграждане на интерконектора Гърция-България.

Големи очаквания за газовата връзка с Гърция

Посланик Мустафа ни поздрави за постигнатия напредък и подчерта, че САЩ очакват завършването на газовата връзка в срок.

Теменужка Петкова заяви, че в момента се работи изключително усилено по трасето за газовата връзка.

Като краен срок беше посочена втората половина на 2020 година, както е планирано първоначално.

Правим всичко възможно, за да се гарантира стабилност в сектора

Тя изтъкна, че с извършените първи доставки на втечнен природен газ с произход САЩ през месец юни тази година, страната ни е направила още една важна крачка към постигане на реална диверсификация, която да гарантира стабилността на сектора и всички, които зависят от него.

Министър Петкова увери посланик Мустафа, че страната ни оценява правилно заявеното участие от страна на американската компания "Дженерал електрик" при структуриране на финансирането, както и като потенциален проектант и доставчик на различни пакети, включително оборудване за турбинна зала, компресори, трансформатори и други.

Това е повече от ясен знак за инвеститорски интерес към проекта АЕЦ „Белене“, който е повече от приоритетен за страната ни.

Тема на разговорите бяха и двете американски топлоелектрически централи в България – „Контур Глобал Марица Изток 3“ и „Ей и Ес Гълъбово“.

Те бяха оценени като обекти със стратегически значение за българската електроенергийна система.