Във връзка с предстоящия Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“ на 7-8 октомври в Люксембург България, Гърция и Кипър ще направят съвместно изявление.

Основната тема на изявлението е трите държави, през които минават голяма част от мигрантите в района на Източното Средиземноморие, е не само да имат единна политика, но и подобаващо да оценят миграционната ситуация към този момент.

Целта, която нашата държава, в тясно сътрудничество с Гърция и Кипър, си поставя е в няколко насоки.

На първо място желанието на трите държави е да се обърне внимание на факта, че са сред държавите на предна линия, разположени по Източносредиземноморския маршрут.

Желанието е да се стимулират европейските ни партньори, Европейската комисия и другите европейски институции, за да се предприемат нужните мерки и да се обърне внимание на няколко притеснителни факта.

Сред тях се откроява този, че се отчита трайно продължаващо непропорционално разпределение в областта на миграцията, пред което сме изправени.

Ще искаме справедливо разпределение на тежестта

От страна на България, Гърция и Кипър ще се подчертае необходимостта от предприемането на специфични мерки от страна на Европейския съюз в посока на европейската солидарност и отговорност при решаването на миграционните проблеми.

Ще се иска и справедливо разпределение на тежестта, което поемат държавите от първа линия чрез релокация, както и надеждна политика за връщане към трети страни и по-широка подкрепа за пряко засегнатите държави от ЕС.

Мерките, които спазваме са ефективни, но има нужда от подкрепа

От страна на трите държави ще се заявява, че те подкрепят ефективното изпълнение на Съвместното изявление ЕС-Турция от 2016 г.

Това се случва благодарение на гарантираните връщания, както и изкореняване на престъпните мрежи за трафик на мигранти към ЕС.

Официалното становище напомня и за всички успехи в това да се предотврати пренасочването на потоците, както и появата на нови маршрути за незаконна миграция към Европа по морски, сухопътни и въздушни граници.

В тази връзка е и призивът да се разгледа в положителна светлина възможността за предоставяне на допълнителни финансови средства на държавите в широкия регион по Източносредиземноморския маршрут.