По повод националният празник на България беше представен първият изкуствен интелект на български език. BgGPT е създаден от института INSAIT към Софийския университет "Св. Климент Охридски". До края на годината платформата може да се използва безплатно.

Само за няколко дни след пускането на изкуствения интелект хиляди българи и много държавни организации заявиха достъп към платформата. Всеки гражданин има достъп до технологията.

Разработването и пускането на BgGPT прави България една от първите държави, която има собствена версия на ChatGPT. Един от хората, които са работили по разработване на чата - Проф. Мартин Вечев сподели, че много фирми имат интерес към внедряването на технологията в процеса си на работа.

Какво знае BgGPT и как може да бъде полезен

Първият български изкуствен интелект, който е разработен по подобие на ChatGPT е специализиран да предоставя фактология и исторически данни за страната ни. Проф. Мартин Вечев коментира, че BgGPT е базиран на генеративен изкуствен интелект, който генерира и измисля съдържание.

Той призна, че е възможно изкуственият интелект да измисли нещо, което не е фактологически вярно и потребителите на платформата трябва да бъдат внимателни. Очаква се с времето технологията на BgGPT да става по-добра и фактологически точна. Също така се работи и по подобряване на защитата на личните данни на потребителите.

За да може услугата за използването на изкуствения интелект да се предостави безплатно до края на 2024 година, института INSAIT към Софийския университет "Св. Климент Охридски" използва дарения. Разработването на платформата не се дължи на публични средства.

След няколко седмици ще бъде пусната нова версия на модела, която ще разполага с много повече данни.

Технологията на BgGPT може да е от полза за много бизнеси. Тя може да бъде настроена според специфичните нужди на дадена компания в рамките на няколко часа. По този начин се осигурява защита от споделяне на поверителните данни на компанията.

Какво следва

Въпреки потенциала си, BgGPT все още прави много фактологически грешки, които потребителите на платформата хващат. Създателите на технологията предупреждават, че тя ще претърпи още усъвършенствания и с времето ще предоставя по-точна и достоверна информация.

Разработването на платформата е част от мащабната стратегия на института INSAIT. Целта на стратегията е развитието и внедряването на изкуствения интелект в България. Работи се и по развитие на моделите на BgGPT, което да доведе до създаването на дигитални приложения, асистенти и платформи за услуги за много сфери като образование, счетоводство, администрация и други.