Българската агенция по безопасност на храните започна проверки по заведения и магазини по Черноморието. Служителите на агенцията ще следят за срокове на годност и за правилно съхранение на храните.

Засилените инспекции стартираха в понеделник. Представители на Българската агенция по безопасност на храните от Бургас, Варна и Добрич извършват проверки на ресторанти и временни обекти за продажба на храни и хранителни продукти.

БАБХ ще следи за произхода и съхранението на продуктите и ще акцентира на коректно поставените етикети за произхода и срока на годност на стоките. Най-вече ще се обръща внимание на рибни и млечни продукти. По време на проверки ще се следи и за спазване на изискванията за хигиена и дезинфекция.

Кои обекти ще бъдат проверявани

Инспекциите по Черноморието ще продължат до 13 септември. Обектите, които ще бъдат проверявани са места за търговия на дребно с храни, подвижни, временни и сезонни обекти за хранене, кетъринг дейности, заведения за обществено хранене, в това число и такива, които се намират на територията на хотелски комплекси. Ще бъдат извършени и проверки на туристически обекти, които предлагат услугата all inclusive.

Целта на проверките е да се установят съответствия между изискванията на законодателството и прилагането им в обекти за хранене и продажба на хранителни продукти. Освен за правилно поставени етикети и срокове на годност, служителите на БАБХ ще следят за следните неща:

  • Съответствие между сградов фонд и оборудване на мястото;
  • Действащи системи за управление на безопасността на храните;
  • Произход и правилно съхранение на храните;
  • Спазване на изискванията за правилно предоставена информация за състава и съдържанието на храните;
  • Наличие на заверени лични здравни книжки на персонала;
  • Дали са осигурени подходящи условия за измиване и дезинфекция на работния инвентар;
  • Наличие на подходящо облекло и лични предпазни средства.

При установяване на несъответствия и нарушения ще се пристъпва към действия описани от законодателството в областта на храните. При необходимост Областните дирекции по храните ще работят съвместно с общините и агенциите КЗП, НАП, МВР и РЗИ.

Почиващи, които станаха свидетели на проверките извършвани от служители на Българската агенция по безопасност на храните споделиха мнение, че тези действия са задължителни за спокойният им престой. Проверките ще продължат до края на сезона.

Инспектори от БАБХ Бургас обърнаха особено внимание на съхранението на морската храна. Има заповед, според която трябва да се вземат проби от миди за морски токсини, ешерихия коли и салмонела. До момента няма открити отклонения и пробите показва, че тези продукти се съхраняват правилно в местата, които станаха обект на проверки.