Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева присъства на откриването на обновената сграда на Народно читалище ,,Напредък-1870” в гр. Лясковец.

По време на речта си тя припомни, че близо 16 милиона лева са одобрените разходи, по проект на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020), които ще влязат като инвестиции в община Лясковец.

Танева заяви, че само до този момент по вече приключени различни частни и публични проекти на територията на община Лясковец са изплатени над 5 милиона лева.

Модернизацията на читалищната сграда е осъществена по проект „Ремонт и обновяване на читалище „Напредък - 1870”. Стойността на всички извършени ремонтни дейности възлиза на 380 546 лв.

Цялостен ремонт и ново осветление

Благодарение на финансирането по европрограмата е извършен цялостен ремонт на посетителския салон, сцената, както и всички прилежащи към читалищната сграда помещения.

Закупена е изцяло нова осветителна и озвучителна техника, която отговаря на всички изисквания за този тип ползване.

Министър Танева изрази надежда, че новият програмен период на ПРСР ще протече по начин, който дава възможност на общините да продължат да подобряват средата на живот, посредством инвестиции в подобряване на материалната база.

Земеделците се запознаха с предстоящите промени

По време на визитата си в Лясковец, Десислава Танева използва случая да се срещне с местни земеделски производители. Те бяха информирани каква е обстановката във връзка с Африканската чума по свинете.

Танева припомни на стопаните, че в момента експерти на БАБХ изготвят новите изисквания за биосигурност в трите типа стопанства, в които могат да се отглеждат прасета.

В началото на месец октомври трябва да бъдат готови предложенията за изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност и „Наредба 44“.

Това трябва да регулира отглеждането на прасета и да гарантира, че на всяко едно място са спазени условията на биосигурност.

До три прасета при улеснен режим за регистрация

Според министърът за личните стопанства ще се предвиди облекчен режим за регистрация. По новите правила за личните стопанства ще бъде разрешено да се отглеждат до три прасета за угояване и месо.

Що се отнася до фермите от фамилен тип правилата и мерките за биосигурност ще са значително завишени.

Министърът на земеделието посочи, че по Програмата за развитие на селските райони предстои да бъдат отворени целеви приеми, от които ще могат да се възползват още по-широк кръг от земеделци.

Всички мерки ще бъдат насочени към инвестиции, които да подпомогнат и подобрят превенцията на стопанствата и улеснят преодоляване на последствията от африканската чума и други заболявания по животните, включително повишаване на биосигурността.