Промени в Наредба 18 от 2006 година, които вече са обнародвани в Държавен вестник, налагат редица новости, които трябва да улеснят търговците.

Лицата, които имат проходи от продажби от над 16 милиона лева стойност на активите по баланс над 8 млн. лв. и персонал от над 50 души и чиито продажби в брой са под 5% от приходите, могат да изберат да ползват и софтуер за управление на продажбите (СУПТО), който създава стандартизиран одиторски файл. Важно уточнение е, че от изброените три условия, трябва да са изпълнени поне две едновременно.

Остава в сила задължението да се изпраща одиторски файл

За тези, които са избрали алтернативния режим, остава в сила задължението да изпращат в НАП стандартизирания си одиторски файл веднъж годишно, за всяка календарна година, в срок до края на януари на следващата година.

Срокът за привеждане в съответствие с изискванията на Наредбата е до 31 март 2020 година. До 31 май 2020 година е удължен срокът за да се внедри подходящ софтуер.

Ако от страна на търговците бъде избран алтернативният режим за отчитане на извършените продажби, те са длъжни да уведомят НАП по електронен път в срок до 31 януари 2020 г. Това може да се случи само по електронен път, като от НАП припомнят, че след изтичане на сроковете ще има санкции.

Нови касови апарати и софтуер, който трябва да се регистрира

Всички търговци, без значение дали имат или не регистрация по ЗДДС, трябва да сменят или модифицират фискалните си устройства, като крайният срок отново е краят на януари следващата година.

До изтичане на този срок те ще имат право да ползват старите касови апарати, както и софтуер.

Важно е да се знае, че до края на месец март 2020 година задължително трябва да се подаде декларация в НАП относно това какъв точно софтуер ще се използва, който да е в съответствие с нормативните изисквания.