Трите почивни дни в края на месец септември преминаха в засилени проверки за запалени стърнища. В хода на акцията се включиха служители на няколко институции, които имат отношение към проблема.

Към дежурните екипи на МЗХГ и ДФ Земеделие са подадени общо 37 сигнала за горящи земеделски площи, всички от които са проверени, а при нужда са взети и други мерки.

Пожарите, които са констатирани са бушували в областите Монтана, Хасково, Русе, Разград и Плевен. Според направените до този момент изчисления засегнатата площ е с общ размер над 4500 декара, в които влизат както земеделски земи, така и гори.

Установено е, че щетите са най-големи в областите Плевен и Русе. На територията на област Плевен са горели около 2400 декара, а в Русенско над 1500 декара.

В областните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР са постъпили редица сигнали, които са координирани със служителите на земеделското министерство.

Изгорели са както земеделски земи, така и пасища

На място екипите констатирали основно изгорени стърнища предимно от царевица и пшеница, но са засегнати и земи, които се ползват за пасища, в които са изгорели огромни площи със сухи треви.

На този етап с помощта на GPS са локализирани всички засегнати площи, като предстои точното им измерване. В хода на проверките ще се анализира и дали въпросните земи са декларирани за субсидии и съответно по кои схеми и мерки.

Паленето на стърнища подлежи на санкции

От сайта на Държавен фонд „Земеделие“ става ясно и се припомня на стопаните на земеделски земи, че паленето на стърнища и всички подобни действия са не само забранени, но и подлежат на санкции.

Наказанието, което предвижда Законът за опазване на земеделските земи, е следното: санкцията за първо нарушение е от 1500 до 6000 лв., а при повторно става от 2000 до 12 000 лв.

Причините за забраната се корени в нуждите от спазване на нормите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, което е част от изискванията за кръстосаното съответствие.