Днес официално започва предизборната кампания за предстоящите на 9 юни предсрочни избори за Народно събрание. На същата дата ще се проведат и изборите за Европейски парламент.

Предизборната кампания ще продължи до 24:00 часа на 7 юни. Тя ще се води на български език. В хронограмата на сайта на ЦИК е посочено още, че гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат право на свободно изразяване. В това число е включена предизборната агитация в устна и писмена форма на предизборните събрания и чрез доставчици на медийни услуги.

Кандидатите могат да провеждат и публични предизборни събрания. За реда на провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Тези събрания се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

Колко формации ще вземат участие в парламентарните избори

В избора на 9 юни за народни представители са заявили участие 32 политически формации, от които 20 парии, 11 коалиции и 1 независим кандидат. По-рано през седмицата Централната избирателна комисия обяви чрез жребий номерата на партиите и коалициите в бюлетината. Те са едни и същи за изборите за народни представители и тези за Европейски парламент.

На 9 юни ще се гласува „две в едно“. Избирателите ще могат да упражнят правото си на глас чрез бюлетина или с машинно гласуване. Съгласно Изборния кодекс вотът е равнозначен. Важно уточнение е, че цветът на бюлетините за гласуване за народни представители и този за Европейски парламент ще е различен.

В изборите за Европейски парламент ще се включат 31 политически формации – 20 партии, 10 коалиции и 1 независим кандидат.

Упражняване на правото на глас извън територията на България

За избора на народни представители на 9 юни право на глас имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Тези лица могат да гласуват във всяка избирателна секция на и извън територията на страната, без значение дали държавата, в която се намират е и членка на Европейския съюз или не. За тези избори избирателни секции ще бъдат разкрити извън дипломатическите и консулските представителства на Република България и в държавите, които не са членки на Европейския съюз.

Градовете и държавите, в които се разкриват избирателни секции и в които може да се упражни правото на глас за парламентарните избори се обявяват на сайта на Министерството на външните работи след окончателното им определяне от Централната избирателна комисия. Това ще се случи до 18 май.