Всички места за краткосрочно настаняване, без значение дали са стаи или апартаменти, които се предлагат през различни онлайн платформи, ще трябва да се регистрират в националния регистър на местата за настаняване.

Измененията са регламентирани в Закона за туризма и бяха приети от Комисията по бюджет и финанси по време на разглеждането за държавния бюджет за 2020 година.

Предложенията са внесени от Менда Стоянова от ГЕРБ и Валери Симеонов от „Обединени патриоти“.

Според първоначалния вариант, който беше предложен, всички тези обекти трябваше да се категоризират.

Към настоящия момент всички стаи и къщи за гости могат да се отдават под наем и от лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, ако местата за настаняване са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда.

Планира се как всички да плащат дължимия данък

Предложените и в последствие приети предложения ще направят така, че тези места да се включат в списък към дадената община.

Менда Стоянова поясни, че повече от 95% от настаняването във всички места за настаняване става онлайн и това налага упражняването на контрол от страна на държавата.

По думите й категоризацията всъщност е административна тежест, която може да се избегне, затова и сертифицирането категорично отпада.

Платформите ще имат договори с общините

Предвижда се на всички онлайн платформи да има възможност да сключват договори с общините и срещу заплащане да може да се получава информация за различните туристически услуги.

Всичко това ще доведе и до прозрачност за дължимите данъци, които ще се плащат директно към общините, в които се намират обектите.

Всички дейности по контролирането, за това дали се прилагат новите правила, са възложени на Министерство на туризма.

Предвижда се при системни нарушения да се подава искане до съда. Дава се срок от 72 часа, за да може съдът да се произнесе, след което може да се стигне до това Интернет доставчиците да спрат достъпа до онлайн платформите.