Пандемията от коронавирус изправи целия свят пред огромно предизвикателство. Едва ли някой е предполагал, че в 21. век един вирус може тотално да преобърне живота на хората и в продължение на повече от две години да бъде сериозна заплаха за голяма част от тях.

За контролирането на разпространението на вируса се използват тестове. Това е логично, тъй като те са първата стъпка, която трябва да се предприеме, за да могат заразените или контактните лица да бъдат карантинирани и така да се овладее заразата.

В тази публикация ще се фокусираме върху трите основни вида бързи тестове, които можете да си направите, за да разберете дали сте заразени или сте се срещали с вируса – антигенен тест, тест за антитела и тест за откриване на вирусна нуклеинова киселина (PCR тест).

PCR тест

Още в началото на пандемията този вид тестове бяха най-предпочитани, тъй като се смятаха за най-надеждни. Това продължава да бъде така и сега. Въпреки това невинаги PCR тестовете могат да бъдат напълно точни. Има много случаи, в които след повторно тестване пациент с първоначална отрицателна проба за SARS-CoV-2 може все пак да се окаже заразен.

Понякога повторното тестване е препоръчително, тъй като може да повиши чувствителността на теста със 17%. Причините за неточен резултат могат да бъдат много, но една от най-честите е неправилно взетата проба.

Този тип тестове се извършват чрез взимане на проба от носа или слюнката. Впоследствие може да бъде издаден и сертификат за пътуване в чужбина в случай, че резултатът се окаже отрицателен, като резултатите са готови обикновено до 24 часа.

Антигенен тест

Този тест (известен още като бърз тест) е предназначен за откриване на нуклеокапсиден протеинов антиген на SARS-CoV-2. Установи ли се наличие на такъв антиген, това означава, че пациентът е заразен с вируса.

Според експертите този тест е по-малко надежден от PCR тестовете, но пък с него можете да разберете какви са резултатите много по-бързо – в рамките на 10-15 минути.

Желателно е този тип изследване да се извършва в началото на инфекцията, тъй като тогава вирусният товар е най-голям. Въпреки че тези тестове се извършват в лаборатории, има и такива, които са определени за домашна употреба.

Факт е, че са по-евтини и дават по бърз резултат в сравнение с PCR, но ако пациентът има симптоми на COVID-19 и същевременно отрицателен резултат от антигенен тест, е добре да се направи и PCR.

Тест за антитела

Третият вид тестове са тези за откриване на антитела срещу коронавирус. Образуването на антитела в организма може да отнеме седмици. Това е и основната причина, поради която този тип тестове не се използва за диагностицирането на пациенти, които имат симптоми на COVID-19.

Тестовете за антитела са най-вече подходящи за установяване на преминала инфекция. Обикновено при по-голямата част от преболедувалите пациенти се откриват нива на антитела до 28-я ден след първите симптоми.

За разлика от PCR и антигенните тестове, за извършването на този вид тестове се използва кръв. Препоръчително е тестовете за антитела да се правят, когато имате съмнение, че сте прекарали вируса, като по този начин можете да бъдете и донор на кръвна плазма за лечението на пациенти, които страдат от по-силна инфекция.