Годишното издание на Рейтинговата система на висшите училища в България представи данните от изминалата година, които дават индикации за положителен тренд в качеството на образованието, което дават родните университети.

Статистиките сочат, че е на лице преориентиране на родните висши училища в посока на това да подготвят специалисти, които са все по-близко до пазара на труда.

Все повече от нужните специалисти излизат от университетите

Така на пазара на труда се включват значително повече учители, лекари и инженери, което е за сметка на намаляването на общия брой на подготвяните икономисти, юристи и администратори.

Новите данни потвърждават трайна тенденция за подобряване на реализацията на пазара на труда на завършилите висше образование в страната, но в същото време показва наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище, както и в зависимост от придобитата образователно-квалификационна степен.

С анализ на данните се изказа Георги Стойчев от „ИОО-С”, който изработи изданието на Рейтинговата система, за поредна година се подобряват всички индикатори за реализацията.

Той оповести, че през изминаващата година са регистрирани рекордно ниски нива на безработица при висшистите, като е измерен спад в този показател с 2.2%, спрямо предходната година.

Лекари, фармацевти и програмисти са все по-търсени

Не е за пренебрегване и фактът, че делът на висшистите, които през първите 5 години след завършването си работят на позиция, за която се изисква висше образование, нараства до 50,3% от 49,26% преди година и от под 46% преди пет години.

Най-ниска степен на безработица има при завършилите следните специалности – медицина, фармация, стоматология и военно дело. Отчита се и трайна тенденция завършилите студенти да избират да останат в България.

За поредна година най-високи доходи получават завършилите „Информатика и компютърни науки“ в СУ „Св. Климент Охридски“, сочат данните от рейтинговата система.