Предвидено е увеличение на заплащането на учителите, които ще се включат в Национална програма „Мотивирани учители“ и пожелаят да работят в училища в проблемни области, включително с ученици, които имат ниски образователни резултати или нисък социален статус.

Това става ясно от сайта на образователното министерство, а размерът на заплатата за включилите се ще бъде 500 лева.

Отпускат пари и за транспортни разходи

За учителите, които имат интерес да подпомагат нуждаещите се деца ще бъдат отпуснати и допълнителни средства в размер на 200 лева за наем, в продължение на една година.

За периода на работа ще бъдат заплащани и средствата, които се харчат за транспортни разходи е заложено в проекта за изменение на програмата. Тя функционира вече няколко години, но месечното възнаграждение до този момент възлизаше на 300 лева.

Това, което може да се отчете като положителна новост в програмата е, че значително се разширяват възможностите за включване на специалисти в едногодишните обучения за придобиване на професионална квалификация „учител” за всеки един от учебните предмети – математика, информатика и информационни технологии, чужди езици, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.

До този момент имаше изискване кандидатите да са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“, но вече ще се допускат и такива със степен „бакалавър“.

Вече тече процедурата по подбор на кандидатите, заявили желание да се включат. От МОН поясняват, че програмата “Мотивирани учители“ е създадена, за да може да се подкрепят училищата с различни мерки за осигуряване на квалифицирани и мотивирани педагогически специалисти, които да имат реалните умения за справяне с учебния процес.

Удължава се срокът и за още една програма

От съобщението става ясно, че се удължава срокът и за кандидатстване по програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация.“. Датата, до която може да се подават документи вече е 15 октомври 2019 г. включително.